Møteroller (rollebesetningen på et møte)

I større formelle møter er det vanlig å finne følgende faste roller som en av møtedeltakerne har under møtet:

Hvordan lede møtet? (Huskeliste for møtelederen)

Å lede et møte er å lede mennesker. Personer med dårlige "menneskelige egenskaper" derfor blir sjelden vellykkede møteledere. Vi snakker ikke her om pen oppførsel.

Å bruke rollebesetningen i møte

I ethvert møte vil deltakerne innta forskjellige roller. Du vil ikke finne de samme rollene på alle møter, og noen ganger kan du oppleve å se forskjellige typer i en og samme person.

Møtereferat

For å unngå at noen glemmer hvilke beslutninger som ble truffet på møte bør alle møter oppsummeres med et møtereferat.

Møteforløpet

I ethvert møte vil deltakerne innta forskjellige roller. Du vil ikke finne de samme rollene på alle møter, og noen ganger kan du oppleve å se forskjellige typer i en og samme person.

Møteforberedelser

For å kunne nå sine mål med et møte kreves det at man har forberedt seg godt på forhånd. For møtelederen betyr forberedelser mer enn å bare sette opp en liste over saker på agendaen.

Møtets muligheter og farer

I ethvert møte vil det alltid finnes en rekke muligheter, men også potensielle farer og trusler som kan ødelegge hele møtet.

Møteledelse

Møteledelse går ut på å lede en gruppe på et møte for å diskutere en agenda og styre møtets i en retning som gjør at møtet når sitt mål.

Møte grunner og møte motivasjon

Siden vi bruker store deler av arbeidsdagen i møter kan de aller fleste bedrifter effektiviseres ved å redusere antall møter og møte tiden.

Møteinnkallelse og agenda for møte

Møteinnkallelsen og agendaen for møte angir:hvilke saker som skal diskuteres på møte og i hvilken rekkefølge. Agendaen er møtets lov.

Presentasjonsteknikk

Vi skal her se på noen generelle råd som gjelder for presentasjoner generelt. Imidlertid tar det ikke stor plass å beskrive de to viktigste kriteriene som må oppfylles for å lage en god presentasjon:

Hvordan bruke et møte for å vinne din sak?

Er målet å få gjennomslag for din løsning må du se på møtet som en salgsprosess, hvor du er "selgeren" som må selge inn din løsning.

Fellestendenser i gruppehjernen under møter

For å gi et overblikk over hvordan gruppehjernen fungere gjengir vi en del fellestendenser som ofte styrer gruppehjernen i et møte.

Effektive møter

For å få mest mulig ut av et møte bør man begrense de risikomomentene ved møtets møtehjerne gjennom å følge disse rådene og retningslinjene.

Møtemål

Har du det ikke klart for deg hva du ønsker å oppnå med møtet, kaster du bort både din egen og andres tid. Definer derfor ditt møtemål.