Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien tar vi for oss outsourcing (tjenesteutsetting og utkontraktering), hva dette er, når utkontraktering kan benyttes og hvordan du bør legge op utkontraktering prosessen for å oppnå de ønskede resultatene.

Soursing er alltid en del av forretningsstrategien

Sentralt i all strategisk planlegging og forretningsstrategien står spørsmålet om insourcing og outsourcing, eller bare sourcing som er fellesbetegnelsen for alle former for insourcing og outsourcing. Sourcing vil si om: 

“virksomheten skal utføre arbeidet selv eller sette bort deler av verdiskapningen (arbeid knyttet produksjon, ledelser og/eller levering av varer og tjenester) til andre?”

stotteaktiviteter

Å stå for alle ledddene i verdiskjeden selv har sine fordeler siden man blir helt uavhengig av innsatsen til andre, men en slik strategi har også sine klare farer som det er viktig å være klar over.

Definisjon >> Sourcing (inn- og utkontraktering)

Definisjon:

tjenesteutetting er en strategisk beslutning som knytter seg til hvorvidt en bedrift skal produsere, lede og/eller levere varer og tjenester selv, eller overlate hele eller deler av slike funksjoner til en annen virksomhet – selv om bedriften i utgangspunktet kunne ha gjort det selv.

To typer tjenesteutsetting (inn- og utkontraktering)

Det finnes to hovedtyper av tjenesteutsetting:

  1. Outsourcing – vil si å sette bort produksjonen av hele eller deler av en eller flere tjenester eller produkter (outhouse produksjon)
  2. Insourcing –  vil si å produsere selv tjenester som tidligere har vært produsert av eksterne leverandører (inhouse produksjon)

Outsourcing (tjenesteutsettingutkontraktering)

Outsourcing eller utkontrakting, tjenesteutsetting og konkurranseutsetting på norsk vil si at:

“virksomheten går over til å skaffe et produkt eller tjeneste fra en ekstern leverandør i stedet for å produsere eller levere denne selv”.

Helt siden 1990-tallet har outsourcing (tjenesteutsetting) vært et viktig strategisk spørsmål, da riktig bruk av outsourcing kan gi virksomheten:

  • Økte konkurransefortrinn
  • Kostnadsreduksjoner
  • Større fokus på kjerneprosessene og kjerneaktivitetene
  • Mindre kompetansebehov
  • Mindre risiko

Motivet bak outsourcing (tjenesteutsetting) har tradisjonelt vært et ønske om å oppnå reduserte kostnader i verdikjeden. Dette ved at de som overtar produksjonen av det som outsources kan levere dette rimeligere til virksomheten enn det virksomheten klarer selv. Dette ved at de som overtar produksjonen og leveringen av tjenesten eller produktet selv klarer å oppnå stordriftsfordeler virksomheten selv ikke er istand til å oppnå ved å gjøre jobben selv.

Les mer: Fordeler med outsourcing (tjenesteutsetting / utkontraktering)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss