Distribusjonsstrategi

Hvilken distribusjonsstrategi satser selskapet på å følge? Her går jeg igjennom hva du bør tenke på.

Salgskanal

Med salgskanal menes fysiske måter en virksomhet kan selge sine produkter og tjenester på til sine kunder

Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler

Hvordan summen av virksomhetens konkurransevirkemidler skal brukes for å skape konkurransefortrinn og tilføre verditilbudet nye kundeverdier

Markedsførings-miks ->> Distribusjon

Hvordan skal virksomheten selge og distribuere sine produkter og tjenester til kunden?

Markedsførings-miks ->> Produkt

Produktet er det viktigste konkurransevirkemiddelet for alle virksomheter som produserer, distribuerer og/eller selger produkter, da det er produktene som gir virksomheten inntekter og som skal dekke kundens behov eller løse deres problemer.

Integrasjon og synergi mellom kanalene

For å oppnå ønsket resultat må det virkemiddelplanleggingen starte med to virkemiddelstrategier som til sammen skal utgjøre kommunikasjonvirkemidlene i virksomhetens markedsførings miks og markedsstrategi.

Markedsførings-miks ->> Markedskommunikasjon

En allment akseptert modell for virksomhetens strategiske kommunikasjonsoppgaver.

Multikanalproblemet og multikanalkunder

En tradisjonell kunde som ofte besøker en bedrift i deres fysiske butikk, vil forvente samme atmosfære og service i bedriftens nettkanal

Kommunikasjonmiks

Med kommunikasjonvirkemiddel menes de kommunikasjonskanalene en virksomhet benytter for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Produktstrategi

Hva er en produktstrategi og hvilken strategi bør velges for å nå markedsmålet? En gjennomgang av begrepet og kravene.