Produktstrategi

Hva er en produktstrategi og hvilken strategi bør velges for å nå markedsmålet? En gjennomgang av begrepet og kravene.

Distribusjonsstrategi

Hvilken distribusjonsstrategi satser selskapet på å følge? Her går jeg igjennom hva du bør tenke på.

Salgskanal

Med salgskanal menes fysiske måter en virksomhet kan selge sine produkter og tjenester på til sine kunder