Kommunikasjonmiks

Med kommunikasjonvirkemiddel menes de kommunikasjonskanalene en virksomhet benytter for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Produktstrategi

Hva er en produktstrategi og hvilken strategi bør velges for å nå markedsmålet? En gjennomgang av begrepet og kravene.

Distribusjonsstrategi

Hvilken distribusjonsstrategi satser selskapet på å følge? Her går jeg igjennom hva du bør tenke på.