FORRETNINGSUTVIKLING

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdet forretningsutvikling.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Forretningsutvikling

wp-content/uploads/Corporate-Governance.jpg

Corporate Governance

Hva er corporate governance (eierstyring), hvordan utføre eierstyring, hva er de viktig å huske på i denne sammenheng og hvordan gå frem for å komme trygt i mål? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse grunnleggende spørsmålene for enhver virksomhet.


wp-content/uploads/situasjonsanalyse-300x130.jpg

Due Diligence

Hva er en due dilligence, hvilke ulike typer due dilligence finnes og hvordan gå frem for å gjennomføre en due dilligence? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse spørsmålen.


wp-content/uploads/finans-valuta-300x208.jpg

Finansiering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke finansieringkilder som finnes og hvordan de virker, slik at du har kunnskapen du trenger for å velge korrekt finansiering til ditt selskap eller investering.


wp-content/uploads/visjon-1.jpg

Forretninggrunnlaget

En gjennomgang av hva som inngår i forretninggrunnlaget som skapte virksomheten og gir den mål og mening. Samt hvorfor disse forholdene er viktig i all strategisk tenking og -planlegging.


wp-content/uploads/mal.jpg

Forretningsmål

Hva er et forretningsmål og hvilket forretningsmål bør virksomheten velge som sitt overordnede forretningsmål? I denne serien går vi igjennom dette.


wp-content/uploads/forretningsmodell.gif

Forretningsmodell

Hva er en forretningsmodell, hva skiller en forretningsmodell fra en forretningside og forretningstrategi, hvilke forretningsmodeller kan vi velge mellom, hvilke fordeler og ulemper har de og hvordan gå frem for å utvikle en forrretningsmodell? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


/wp-content/uploads/maal-300x150.jpg

Forretningsstrategi

Forretningsstrategien står i en særstilling i forretningsplanen som trekker opp virksomhetens overordnede strategiske kurs. I denne serien går vi igjennom hvilken strategi du bør velge og hvorfor du bør velge denne strategien.


wp-content/uploads/fusjon.jpg

Fusjon og oppkjøp

I denne artikkelserien går vi igjennom hva fusjon og oppkjøp er, hva du bør tenke på i denne forbindelse og hvordan du rent praktisk går frem for å gjennomføre ett oppkjøp eller fusjon med ett annet selskap.


wp-content/uploads/ansvarlig-selskap.jpg

Gründer-skolen

En artikkelserie som tar for seg det du trenger å vite om selskapsetableringen. En artikkelserie spesielt skrevet for grundere. Her går vi gjennom alt fra valg av selskapsform, firmanavn til styre og selve registrerings prosessen.


wp-content/uploads/hybrid-verdikjede.jpg

Hybrid-verdikjede

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en hybrid-verdikjede er og hvordan du skal gå frem for å utvikle en hybrid-verdikjede for din virksomhet.


wp-content/uploads/ipo-rettigheter.jpg

Immaterielle rettigheter

I denne artikkelserien ser vi på hva immaterielle rettigheter er og hvordan du kan beskytte dine immaterielle rettigheter for tyveri.


wp-content/uploads/verdenskart.gif

Industrikapitalistisk utvikling

I denne artikkelserien tar vi for oss hvilke ulike teorier som finnes om industrikapitalistisk utvikling og hva de kan lære oss.


wp-content/uploads/innovasjon.jpg

Innovasjon

Hva er innovasjon, hvilke former for innovasjon finnes, hvorfor er innovasjon viktig, hva skaper innovasjon og hvordan være innovativ? I denne artikkelserien går vi grundig igjennom innovasjons begrepet for å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring innovasjoner.


wp-content/uploads/kjedesamarbeid.jpg

Kjedesamarbeid

Hva er et kjedesamarbeid, hvilke ulike former for kjedeformer finnes og hvordan gå frem for å velge korrekt kjedesamarbeid for din virksomhet? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


wp-content/uploads/leie-lokaler-gjennomforing.jpg

Leie lokaler

I denne artikkelserien går vi igjennom hva du må huske på når du skal leie ett lokale til virksomheten. Vi går her igjennom leieprosessen steg for steg, fra planlegging til gjennomføring.


wp-content/uploads/komparativ-analyse-1.png

Mål – strategi – analyse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva mål, strategi og analyse er, hvilke krav som stilles og hvilken sammenheng det er mellom mål, strategi og analyse.


wp-content/uploads/kommunikasjon-outsourcing.png

Outsourcing

Hva er outsorcing og hvordan gå frem for å outsource støtteaktiviteter med suksess? I denne artikkelserien gir vi deg svarene ved å gå igjennom outsourcing prosessen steg for steg, sammen med råd og tips underveis.


wp-content/uploads/produktsortiment.jpg

Produktutvikling

I denne artikkelserien ser vi på hvordan virksomheten bør legge opp sin produktutvikling for å få suksess, med produkter i alle stadiene av produktets livssyklus. Selve forutsetningen for å ha vedvarende suksess over tid. Vi går her igjennom produktutviklingsprosessen steg for steg.


wp-content/uploads/aksjeselskap.gif

Registrering av selskap

En gjennomgang av hvordan du går frem for å registrere et norsk selskap og hva du må huske på i denne forbindelse. Artikkelserien inngår som en del av grunder-skolen.


wp-content/uploads/vekstmal.jpg

Strategisk kjerne

Den strategiske kjernen angir hvilke strategiske mål og strategier virksomheten skal følge i en planleggingsperiode. I denne artikkelserien går vi igjennom de ulike delene av den strategiske kjernen.


/wp-content/uploads/strategisk-planlegging1-300x217.jpg

Strategisk planlegging

En artikkelserie som tar for seg bruk av strategisk planlegging og viktigheten av strategisk planlegging. Dvs. langtidsplanlegging som blir brutt ned i mindre kortsiktige del-mål og -strategier som skal bygge opp under den strategiske planleggingen.


/wp-content/uploads/vekstmal-300x147.jpg

Vekst

En artikkelsamling som tar viktigheten av vekst, hva som skaper vekt og hvordan vi kan stimulere til vekst.


wp-content/uploads/verdiskapning-1.gif

Verdiskapning

En gjennomgang av de ulike verdikonfigurasjonene og forskjellen mellom dem. Samt hvordan du skal gå frem for å velge den rette modellen for din virksomhet. Vi går he igjennom den tradisjonelle verdikjeden, verdiverkstedet og de nye hybride-verdikonfigurasjonene.


/wp-content/uploads/fundamental-verdsettelse-1-300x124.gif

Verdsettelse av nettsted

En artikkelserie som ser på hvordan vi kan verdsette ett nettsted.


/wp-content/uploads/verdsettelse1-300x115.gif

Verdsettelse av selskap

En artikkelserie som forklarer ulike teknikker vi kan benytte oss for å verdsette et selskap.