FORRETNINGSUTVIKLING

Artikkelserier knyttet til fagområdet forretningsutvikling. Artikkelseriene kan du lese som en lærebok, hvor neste artikkel bygger videre på den forrige og hvor du finner en innholdsfortegnelse i bunnen av hver artikkel. Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Forretningsutvikling

Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse går ut på å skape en innovativ kultur og struktur, hvor medarbeiderdrevet innovasjon blomstrer og sørger for at virksomheten konstant er istand til å komme opp med nye innovasjoner.

Antall artikler: 49 artikler

wp-content/uploads/mal.jpg

Forretningsmål

Hva er et forretningsmål og hvilket forretningsmål bør virksomheten velge som sitt overordnede forretningsmål? I denne serien går vi igjennom dette.

Antall artikler: 6 artikler

wp-content/uploads/komparativ-analyse-1.png

Mål – strategi – analyse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva mål, strategi og analyse er, hvilke krav som stilles og hvilken sammenheng det er mellom mål, strategi og analyse.

Antall artikler: 11 artikler

wp-content/uploads/vekstmal.jpg

Strategisk kjerne

Den strategiske kjernen angir hvilke strategiske mål og strategier virksomheten skal følge i en planleggingsperiode. I denne artikkelserien går vi igjennom de ulike delene av den strategiske kjernen.

Antall artikler: 10 artikler

wp-content/uploads/visjon-1.jpg

Forretninggrunnlaget

En gjennomgang av hva som inngår i forretninggrunnlaget som skapte virksomheten og gir den mål og mening. Samt hvorfor disse forholdene er viktig i all strategisk tenking og -planlegging.

Antall artikler: 7 artikler

wp-content/uploads/forretningsplan-1-300x143.jpg

Forretningsplan

I denne artikkelserien lærer du hva en forretningsplan er og hvordan du går frem for å skrive en vellykket forretningsplan. Enten du er et nyetablert selskap eller et veletablert selskap som bruker planen som en del av den strategiske planleggingen.

Antall artikler: 21 artikler

wp-content/uploads/industrial-revolution.jpg

Den industrielle revolusjonen

En gjennomgang av de ulike industrielle revolusjonene og hvilken betydning de har hatt på utviklingen av samfunnet og næringslivet.

Antall artikler: 6 artikler

wp-content/uploads/leverandor-300x195.jpg

Leverandørvalg

Hvordan gå frem for å velge rett leverandør, hvor mange leverandører trenger virksomheten og hvordan legge opp forsyningsledelsen? I denne artikkelserien finner du svarene.

Antall artikler: 6 artikler

Innovasjonkilder

Hvordan bør idefasen legges opp og hvilke kilder bør vi benytte for å finne vår neste store innovasjon? Her går vi igjennom spørsmålene og mulighetene

Antall artikler: 17 artikler

Finansiering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke finansieringkilder som finnes og hvordan de virker, slik at du har kunnskapen du trenger for å velge korrekt finansiering til ditt selskap eller investering.

Antall artikler: 34 artikler

Innovasjonsmodell

Den lineære innovasjonsmodellen er den klassiske innovasjonsmodellen og viser innovasjonsprosessen som en lineær prosess, bestående av ulike faser/steg innovasjonsprosessen må gå igjennom før en innovasjon er kommasialisert.

Antall artikler: 20 artikler

Innovasjon - spredning og adopsjon

Hvordan spres og adopteres en innovasjon i et marked, hvor lang tid tar det, hvem vil være kundene og hvordan bearbeide dem? I denne artikkelserien ser vi nærmere på dette.

Antall artikler: 5 artikler

Nettverksbygging

En gjennomgang av hva nettverksbygging er, hvorfor nettverksbygging er viktig og hvordan vi skal gå frem for å bygge et nettverk vi kan dra nytte av.

Antall artikler: 16 artikler

wp-content/uploads/samfunnsutvikling-273x300.gif

Samfunnsutvikling

En gjennomgang av hvordan samfunnet har utviklet seg de siste 10.000 årene og hva som driver denne utviklingen.

Antall artikler: 13 artikler

Digitalisering

En gjennomgang av hva digitalisering er og hvilke konsekvenser digitaliseringen har for våre organisasjoner og liv.

Antall artikler: 19 artikler

wp-content/uploads/uarovyw9wds.jpg

Klimaendringer

Hva er klimaendringer og hva skaper dem? I denne artikkelserien går vi grundig igjennom nettopp dette.

Antall artikler: 11 artikler

wp-content/uploads/vndnbqq-zpc.jpg

Miljøproblemer

Hva er et miljøproblem, hvilke miljøproblemer finnes og hvilket ansvar har en bedrift når det gjelder å forhindre dem? I denne artikkelserien går vi igjennom disse spørsmålene.

Antall artikler: 7 artikler

wp-content/uploads/cksqio9j6e8.jpg

Sirkulær økonomi

Hva er sirkulær økonomi og hva skiller sirkulær økonomi fra lineær økonomi? Og viktigere hvordan gå frem for å gå over til en sirkulær økonomi?

Antall artikler: 29 artikler

wp-content/uploads/leie-lokaler-gjennomforing.jpg

Leie lokaler

I denne artikkelserien går vi igjennom hva du må huske på når du skal leie ett lokale til virksomheten. Vi går her igjennom leieprosessen steg for steg, fra planlegging til gjennomføring.

Antall artikler: 2 artikler

/wp-content/uploads/fundamental-verdsettelse-1-300x124.gif

Verdsettelse av nettsted

En artikkelserie som ser på hvordan vi kan verdsette ett nettsted.

Antall artikler: 6 artikler

/wp-content/uploads/strategisk-planlegging1-300x217.jpg

Strategisk planlegging

En artikkelserie som tar for seg bruk av strategisk planlegging og viktigheten av strategisk planlegging. Dvs. langtidsplanlegging som blir brutt ned i mindre kortsiktige del-mål og -strategier som skal bygge opp under den strategiske planleggingen.

Antall artikler: 16 artikler

wp-content/uploads/ipo-rettigheter.jpg

Immaterielle rettigheter

I denne artikkelserien ser vi på hva immaterielle rettigheter er og hvordan du kan beskytte dine immaterielle rettigheter for tyveri.

Antall artikler: 13 artikler

wp-content/uploads/innovasjon.jpg

Innovasjon

Hva er innovasjon, hvilke former for innovasjon finnes, hvorfor er innovasjon viktig, hva skaper innovasjon og hvordan være innovativ? I denne artikkelserien går vi grundig igjennom innovasjons begrepet for å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring innovasjoner.

Antall artikler: 23 artikler

wp-content/uploads/kommunikasjon-outsourcing.png

Outsourcing

Hva er outsorcing og hvordan gå frem for å outsource støtteaktiviteter med suksess? I denne artikkelserien gir vi deg svarene ved å gå igjennom outsourcing prosessen steg for steg, sammen med råd og tips underveis.

Antall artikler: 10 artikler

/wp-content/uploads/vekstmal-300x147.jpg

Vekst

En artikkelsamling som tar viktigheten av vekst, hva som skaper vekt og hvordan vi kan stimulere til vekst.

Antall artikler: 20 artikler

Due Diligence

Hva er en due dilligence, hvilke ulike typer due dilligence finnes og hvordan gå frem for å gjennomføre en due dilligence? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse spørsmålen.

Antall artikler: 5 artikler

Verdsettelse av selskap

En artikkelserie som forklarer ulike teknikker vi kan benytte oss for å verdsette et selskap.

Antall artikler: 7 artikler

wp-content/uploads/hybrid-verdikjede.jpg

Hybrid-verdikjede

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en hybrid-verdikjede er og hvordan du skal gå frem for å utvikle en hybrid-verdikjede for din virksomhet.

Antall artikler: 11 artikler

wp-content/uploads/kjedesamarbeid.jpg

Kjedesamarbeid

Hva er et kjedesamarbeid, hvilke ulike former for kjedeformer finnes og hvordan gå frem for å velge korrekt kjedesamarbeid for din virksomhet? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 12 artikler

wp-content/uploads/styre-1.gif

Corporate Governance

Hva er corporate governance (eierstyring), hvordan utføre eierstyring, hva er de viktig å huske på i denne sammenheng og hvordan gå frem for å komme trygt i mål?

Antall artikler: 28 artikler

wp-content/uploads/fusjon.jpg

Fusjon og oppkjøp

I denne artikkelserien går vi igjennom hva fusjon og oppkjøp er, hva du bør tenke på i denne forbindelse og hvordan du rent praktisk går frem for å gjennomføre ett oppkjøp eller fusjon med ett annet selskap.

Antall artikler: 21 artikler

Verdiskapning

En gjennomgang av de ulike verdikonfigurasjonene og forskjellen mellom dem. Samt hvordan du skal gå frem for å velge den rette modellen for din virksomhet. Vi går he igjennom den tradisjonelle verdikjeden, verdiverkstedet og de nye hybride-verdikonfigurasjonene.

Antall artikler: 17 artikler

wp-content/uploads/forretningsmodell.gif

Forretningsmodell

Hva er en forretningsmodell, hva skiller en forretningsmodell fra en forretningside og forretningstrategi, hvilke forretningsmodeller kan vi velge mellom, hvilke fordeler og ulemper har de og hvordan gå frem for å utvikle en forrretningsmodell? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 34 artikler

Forretningsstrategi

Forretningsstrategien står i en særstilling i forretningsplanen som trekker opp virksomhetens overordnede strategiske kurs. I denne serien går vi igjennom hvilken strategi du bør velge og hvorfor du bør velge denne strategien.

Antall artikler: 20 artikler

/wp-content/uploads/oko-vennlig-300x190.gif

Bedriftens samfunnsansvar

Samfunnsansvar gjennom ØKO-modellen er fremtidens forretnings- og verdiskapningmodell. I denne artikkelserien går vi igjennom denne modellen, nøkkelbegrepene og hva som kreves for å få suksess med den, Deriblant presenteres et strategisk beslutningverktøy for å velge korrekt ØKO-strategi or virksomheten.

Antall artikler: 22 artikler