agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 8 av 18 artikler om Budsjettering

Actvity-Based Budgeting (ABB) og Beyond Budgeting (BB) er to budsjettformer som har vokst frem som et resultat av kritikken som er blitt rettet mot de tradisjonelle budsjettene.

Begge modellene bygger på andre styringsmodeller som har vokst frem og prøver å inkorporere budsjettet i disse nye styringsmodellene. ABB baserer seg på Activity Based Costing (ABC), mens BB bygger på Balanced Scorecard (balansert målstyring).

Annonse

Activity-Based Budgeting

Denne budsjettformen har kommet av kritikken på budsjettet og dets kobling til aktivitetene som utføres i virksomheten. Denne modellen bygger opp budsjettet gjennom en aktivitetskalkyle istedenfor bruk av rene finansielle tall. Målet ved dette er da å forbedre budsjettets kobling til de aktivitetene som utføres i virksomheten og dermed gi et bedre grunnlag ved utarbeiding av budsjettet. Denne aktivitetsmodellen som budsjettet bygger på kalles for «the closed loop model».

Modellen er illustrert i figuren under.

modell-loop

Modellen består av to looper/sirkler; den operasjonelle og den finansielle loopen. Den operasjonelle loopen bruker aktivitetsbasert konsept til å konvertere den estimerte etterspørselen av produkter/tjenester til aktivitetskrav/forbruk ved å bruke aktivitets forbruks rater (activity consumption rates), for deretter å bruke til å regne ut ressurskrav/forbruk ved å bruke ressursforbruks rater (Hansen et al., 2003)

Den finansielle loopen bruker disse tallene til å utvikle en finansiell plan. Gjennom denne metoden klarer man å bryte ned tallene på en svært detaljert måte, slik at man kan få informasjon om ressursene, aktivitetene, prosessene eller produktene i virksomheten.

En begrensning ved aktivitetsbasert budsjettering er imidlertid tilgjengeligheten av
informasjon om aktiviteter, prosesser og ressurser, og kostnaden ved å skape og opprettholde denne informasjonen (Hansen et al 2003).

Beyond Budgeting

De mest radikale kritikerne mener at tiden hvor budsjettet benyttes som styringsverktøy er over, og kommer med påstander som «Budsjettet er det største hinderet for fremtiden» (Hope og Fraser 1999). Beyond budgeting er en styringsform som har vokst frem som følge av kritikken mot budsjetts kobling til strategi, eller rettere sagt dens dekobling. Her tar man også fatt i kritikken av budsjettets årlige evaluering.

Jan Wallander vraket budsjettet i Svenska Handelsbanken da han tok over som
administrerende direktør i 1970 og betegnes i dag som pioneren innen BB-bevegelsen (Bogsnes 2009). Bjarte Bogsnes, som jobber med implementering av BB i Statoil, er ikke bare opptatt av budsjettets manglende evne til å si noe om framtiden men også uheldige atferdsmessige sider (Bjørnenak 2010; Bogsnes 2009).

Budsjettet bidrar ikke til verdiskapende styring, og løsningen er mer omfattende enn å bare fjerne budsjettet (Bogsnes 2009). Bogsnes (2009) mener et av hovedproblemene med budsjetter er at det etableres en «komfortsone». Dette fører til man utsetter større investeringer for å kunne pynte på resultatet. Dette medfører at man får fine budsjettall, men at verdien i virksomheten ødelegges. Beyond budgetingretorikken foreslår derfor at gjennom å forlate budsjettet, flytte beslutningstaking fra «komfortsoner» til «stretch» -soner noe som øker verdiskapingen (Bourmistrov og Kaarboe, 2013; Bogsnes 2009).

Beyond Budgeting er ikke et tiltak eller alternativ til budsjettet, men et konsept hvor den
underliggende filosofien er å maksimere verdier i stedet for å minimere kostnader gjennom
fokus på strategiske prestasjoner, verdiskapende prosesser og kunnskapsledelse (Hope og
Fraser 2003; Bogsnes 2009). Hovedkomponentene i Beyond Budgeting er å gå fra
budsjettbasert til relativ prestasjonsevaluering (Ekhom og Wallin 2000; Hope og Fraser 1999, 2003; Bogsnes 2009), og med det vrake budsjettet, samt desentralisere beslutningsmyndighet.

Prestasjonsevalueringen forbedres ved å redusere budsjettmanipulasjon, motivasjonsproblemer og støy fra omgivelsene (Hansen 2011). Relativ prestasjonsevaluering har et potensial for å øke motivasjonen fordi prestasjonsmålet justeres naturlig slik at det alltid er utfordrende, oppnåelig og i samsvar med de økonomiske omstendighetene (Hansen et al 2003).

Beyond Budgeting tar sikte på å gi mer makt og ansvar til frontlinje, og samtidig utvikle et
informasjonssystem som gjør det mulig for toppledelsen å evaluere resultater og trender, og reagere hurtig ved behov (Hope og Fraser 1999). Her beveger vi oss bort fra denne årlige evalueringen og fokus på private belønninger, til fordel for mer på gruppetenkning. Her ønsker man at individene i virksomheten skal slutte å tenke på seg selv og isteden tenke på gruppen og bedriften når de tar beslutninger. Dermed vil man skifte fokus fra resultatstyring gjennom budsjettet til klan styring (Hansen et al., 2003). Ofte snakkes det om at man vil kaste budsjettet ut, men fokus er å bevege seg bort fra bruken av budsjett som evalueringsmetode. Man vil fortsatt bruke budsjett til estimater og kalkyler, men ikke til evaluering av driften.

Hvordan dette gjøres i praksis kan variere, men bygger alltid på komponentene desentralisering og vraking av budsjettet (Hansen et al 2003). Til tross for variasjoner har Hope og Fraser (2003) identifisert prosessrelaterte tiltak og tiltak for desentralisering som er felles for de som implementerer Beyond Budgeting prinsippene.

Tiltak for desentralisering innebærer økt fokus på kundene, ansvarliggjøring av de ansatte, og delegering av beslutningsmyndighet slik at frontlinjen opplever frihet under ansvar, og avgjørelser blir tatt i det leddet som er nærmest kunden. Prosessrelaterte tiltak innebærer
implementering av benchmarking, balansert målstyring og rullerende prognoser, samt prosesser hvor ressurser gjøres tilgjengelig etter behov. Disse tiltakene skal ifølge Hope og Fraser eliminere problemene som er knyttet til budsjettet.

Kilder:

 • Hansen, S.C., Otley, D.T. og Van der Stede, W.A. (2003) Practice developements in
  budgeting: an overview and academic perspective. Journal of Management Accounting
  Research, 15, s.95-116
 • Hogg, K. G. & Bjørnenak, T. (2005): Driftsregnskap og budsjettering. Oslo, Universitetsforlaget
 • Hope, J. og Fraser, R. (1997) Beyond budgeting. Magazine for Chartered Management
  Accountants. Des97,75(11)
 • Hope, J. og Fraser, R. (1999) Budgets: the hidden barrier to success in the new information age. Accounting & Business, s.24-26
 • Hope, J. og Fraser, R. (2000) Beyond Budgeting. Strategic Finance, s.30-35
 • Hope, J. og Fraser, R. (2003a) Who needs budgets? Harvard Business Review 81 (2), s.109-115
 • Hope, J. og Fraser, R. (2003b) Beyond Budgeting: How managers can break Free from the annual Performance Trap. Harvard Business School press, Boston
 • Bogsnes, B. (2009) Implementing Beyond Budgeting – Unlocking the Performance Potential. USA, John Wiley & Sons, Inc
 • Bourmistrov, A., Kaarboe, K. 2013. From comfort to stretch zones: A field study of two
  multinational companies applying “beyond budgeting” ideas. Management Accounting
  Research. 24(3), s.196-211.
 • Ekholm, B-G. og Wallin, J. (2000) Is the annual budget really dead? European Accounting Review, 9 (4), s.519-539
 • Bjørnenak, T. (2010) Økonomistryringens tapte relevans, del 1 og 2. Magma
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Budsjettering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Organisatoriske og strategiske problemer ved budsjetteringBudsjettyper >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Budsjett og budsjettering
 • Forutsetninger for budsjettering
 • Budsjettperioder og rullende budsjettering
 • Budsjetteringsprosess og budsjettdrivere
 • Budsjettmetodikk
 • Kritikk av budsjettet
 • Organisatoriske og strategiske problemer ved budsjettering
 • Actvity-Based Budgeting (ABB) og Beyond Budgeting (BB)
 • Budsjettyper
 • Salgsbudsjett
 • Driftsbudsjettet
 • Reklamebudsjettet
 • Metoder for markeds- og reklamebudsjettering
 • Fordelingen av reklamebudsjettet
 • Resultatbudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Opplæringsbudsjett
 • Budsjettkontroll