Domene og webhotell fra OnNet.no

Ønsker man å skape en lærende organisasjon er den viktigste enkeltfaktoren organisasjonskulturen;

Man må lykkes med å etablere en god læringskultur, hvis man ønsker å etablere en lærende organisasjon.

Ingen annen enkeltfaktor er viktigere eller vanskeligere å påvirke enn nettopp dette. Det er derfor essensielt viktig at vi vet hva begrepet en lærende kultur innebærer og hva som skaper en lærende kultur.

La oss starte med å definere begrepet kultur før vi ser på hva en lærende kultur er.

Hva er en kultur?

Organisasjonskultur defineres som ”måten vi gjør ting på hos oss” (Kaufmann og
Kaufmann, 2009:266). Uttrykket kultur er fellesnevneren for det som karakteriserer en bestemt virksomhet og skapes gjennom felles sosialisering over tid. Kulturen skapes med andre ord over tid når mange mennesker er sammen og den opprettholdes bare så lenge den blir oppfattet som riktig av medlemmene i organisasjonen.

Kultur kan defineres som:

“SUMMEN AV FOLKS TILLÆRTE, GENERELLE OG SPESIFIKKE NORMER, VERDIER OG VANER, SOM PÅVIRKER ATFERD I EN GITT VIRKSOMHET”

eller som:

“ET MØNSTER AV GRUNNLEGGENDE ANTAKELSER UTVIKLET AV EN GITT GRUPPE ETTER HVERT SOM DEN LÆRER Å MESTRE SINE PROBLEMER MED EKSTERN TILPASNING OG INTER INTEGRASJON – SOM HAR FUNGERT TILSTREKKELIG BRA TIL AT DET BLIR BETRAKTET SOM SANT, OG SOM DERFOR LÆRES BORT TIL NYE MEDLEMMER SOM DEN RIKTIGE MÅTEN Å OPPFATTE PÅ, TENKE PÅ OG FØLE PÅ I FORHOLD TIL DISSE PROBLEMENE.”

Kulturen er med andre ord alle forhold rundt oss som vi tar for gitt og aldri tenker på, og som styrer vår måte å tenke og handle på i ulike situasjoner. Dette gjør kulturen både synlig og usynlig. Den er “usynlig” ved at den skaper et “usynlig” bånd mellom de som tilhører den samme kulturen. Den er “synlig” ved at den styrer den sosiale interaksjonen (samhandlingen) mellom kulturens medlemmer og måten man tilfredsstiller behovene. 

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.