Domene og webhotell fra OnNet.no

Utvalgsstørrelse
Photo by Joseph Chan

Hva er utvalgsstørrelse?

Utvalgsstørrelse er en angivelse av hvor mange respondenter vi trenger å studere i en populasjon for å få et representativt utvalg med et kjent konfidensintervall og en kjent feilmargin. Undersøkelsen utvalgsstørrelse angir med andre ord hvor mange som må være med i en undersøkelsen vår for å få et pålitelig resultat. 

Skal vi f.eks. undersøke boforholdene i en kommune, er det ideelle å ta med alle husstandene i kommunen i undersøkelsen. Dette blir imidlertid for tidkrevende og kostbart til at dette er gjennomførbart i praksis. Vi må derfor trekke ut et utvalg, som vi mener er representativt for det vi ønsker å kartlegge og undersøke.

Det samme argumentet gjelder for hvor hvor mange variabler vi skal inkludere i undersøkelsen. Det ideelle vil selvfølgelig å undersøke alle variablene som kan tenkes å ha innflytelse på problemstillingen vi ønsker å studere, men tidsfaktoren og kostnadene gjør at vi ofte må begrense oss. Det er heller ikke sikkert vi kjenner til alle de variablene som kan tenkes å påvirke problemstillingen. Som regel vil vi derfor måtte bestemme oss for hvilke variabler vi anser å være de viktigste, og glemme resten.

Ekstensiv eller et Intensiv forskningsopplegg

Det første vi må bestemme oss for er om vi skal velge et intensiv eller ekstensiv forskningsopplegg for vår undersøkelse. 

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss