Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Ekstensiv vs. Intensive opplegg

utvalgenhet

Når du har definert målgruppen din, er neste spørsmål;

Hvor mange skal være med i undersøkelsen og hvordan skal vi trekke utvalget ?

Skal vi f.eks. undersøke boforholdene innen en kommune, vil selvfølgelig det ideelle være å ta med alle husstandene i kommunen med i undersøkelsen. Men det sier seg selv at det både vil bli for tidkrevende og kostbart å intervjue eller observere alle enhetene som inngår i det teoretiske univers.

Vi må derfor trekke ut et utvalg, som vi mener er representativt for det vi ønsker å kartlegge og undersøke.

Når det gjelder antall variabler. Sier det seg selv at det ideelle alltid vil være å undersøke alle de variablene som kan tenkes å ha innflytelse på problemstillingen vi ønsker å undersøke. Men også her vil både tids- og kostnadsfaktoren gjøre at vi ofte må begrense oss. Dessuten er det heller ikke sikkert at vi kjenner til alle de variablene som kan tenkes å påvirke problemstillingen vår. Som regel vil vi derfor måtte bestemme oss for hvilke variabler vi anser å være de viktigste, og glemme resten

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss