Domene og webhotell fra OnNet.no

For å kunne utvikle en vinnerkultur gjennom å utvikle en kunde- og handlingsorientert organisasjon som legger grunnlaget for fremtidig vekst gjennom å lære kollektivt og individuelt av hverandres feil og suksesser, samtidig som de holder en stø kurs mot de avtalte resultatmålene gjennom å følge de avtalte strategiene, krever motiverte medarbeidere i alle ledd av organisasjonen.

Motivasjon har av den grunn alltid vært ansett som en av de viktigste lederoppgavene i lederens daglige arbeid. Den eldste motivasjonteorien innen organisasjon og ledelse er Herzbergs 2-faktor teori om motivasjon (hygienefaktorer og motivasjonsfaktorer). Den har fortsatt stor gyldighet, selv om vi har fått et langt mer nyansert bilde på hele motivasjonbegrepet siden denne teorien ble laget.

Motivasjon defineres som de faktorene som gir atferd energi og retning“. Energi stammer fra behovet, og retningen defineres av målobjektet. Behov og mål kan derfor ikke ses adskilt. De er derfor begge inkludert i motivasjonbegrepet (Sætrang & Blindheim – 91). Målobjektet som utløser de ønskede handlingene hos medarbeiderne til å arbeide målbevisst mot avtalte mål og følge avtalte strategier kan grupperes i to grupper målobjekt: Indre- og ytre drivkrefter.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss