Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 14 av 18 artikler om Menneskelig modning og atferd

    Denne artikkelen er del 5 av 21 artikler om Organisasjonskultur


Kulturelle generasjoner

Vi vet alle at det er stor forskjell på hva våre besteforeldre, vi selv og våre barn mener om saker og ting. Dette kalles generasjonsforskjeller og gjenspeiler det faktum at vi alle er “barn av vår tid”. Vårt verdigrunnlag, holdninger og preferanser vil av den grunn være styrt av hva som var de gjeldene verdiene og holdningene i den kulturen vi ble født og vokste opp i.

Jan Solli Storehaug i Cloudnames sier det så fortreffelig slik:

“Jeg husker godt telefaksen og når PCèn ble introdusert, e-posten oppfunnet og nettsider for bedrifter ble en selvfølge. Aleksander, min yngste sønn, ble født det samme året iPad ble lansert. Han har alltid vært på nett, hatt tilgang på en superdatamaskin hele sitt liv – fått svar på «alt» umiddelbart. Han er en innfødt – ekte digital innfødt. Vår eldste sønn er på vei ut i arbeidslivet. Han kommer sannsynligvis aldri å sette sine bein i en bankfilial og vil ikke ringe kundeservice. Hvorfor skal han gjøre det? Han chatter jo – handler mest på nett, og forventer svar på sine spørsmål straks.

Poenget er at bare i vår familie er det til sammen 5 ulike generasjoner med svært forskjellige krav til hvordan de forventer å bli møtt, enten som potensiell kunde, bruker av offentlige tjenester eller som kollega. Om du velger å overse dette og ikke vet hvem din kunde er, vil mesteparten av din kommunikasjon forsvinne ut i det store intet“, sier Jan Solli Storehaug.

Når det gjelder forskjellene mellom disse kulturelle generasjonene sier Gourami i TeleNor:

– Det er nesten som om hver generasjon er en egen rase. De forstår hverandre dårlig, og forstår lite av hverandres prioriteringer.

Når vi skal vurdere hva som påvirker folks verdigrunnlag, holdninger, preferanser og atferd må vi ikke bare studere deres primære sosialisering for å forstå dem. Vi må også ta hensyn til hvilken kulturelle generasjon de tilhører. Vi må med andre ord se på når de ble født, da dette forteller mye om deres verdigrunnlag og forventninger. Faktisk avgjør dette i stor grad deres “virkelighetsbilde“, verdigrunnlag, holdninger og preferanser.

I dagligtale bruker vi ordet generasjon normalt til å omtale ulike sleksledd, f.eks. er det vanlig å se på barn, foreldre, besteforeldre og oldeforeldre som fire ulike generasjoner. Når vi snakker om kulturelle generasjoner snakker vi om hvor lang tid tilbake du ble født.

De som vokste opp på begynnelsen av 1930-tallet etter den store depresjonen i økonomien lærte å ikke stole på bankene, mens de som ble født i etterkrigstiden lærte å stå sammen og jobbe hardt for å bygge opp landet igjen. På denne måten kan vi si at vi alle er:

“barn av vår tid”

Generasjon inndeling

I faglitteraturen er det vanlig å skille mellom følgende kulturelle generasjoner:

Ett speilbilde av tiden vi vokste opp i

Hver kulturelle generasjon er et uttrykk for de gjeldende kulturelle mønstrene som gjaldt på den tiden og som dermed var med på å forme den vi idag er gjennom sosialiseringen vi gjennomgikk fra fødselen til voksen alder. 

Ønsker du å forstå andre, deres verdensbilde, verdigrunnlag, holdninger og preferanser må du først og fremst avdekke hvilken kulturelle generasjon de tilhører, da dette gir deg svarer på mange av de spørsmålene du lurer på. Dette fordi disse kulturelle mønstrene var limet (fellesnevneren) som holdt samfunnet sammen på den tiden. En barnelærdom som vil prege dem så lenge de lever, på godt og vondt. 

Hva kjennetegner de ulike generasjonene

I januar 2010 gjennomførte Pew Research Center i USA en spørreundersøkelse hvor de spurte de ulike generasjonene av hva de selv mente gjorde deres generasjon unik. Resultatene ser du under. Inndelingen som ble brukt var følgende:

 YXBaby boomStille
1.Bruk av teknologi (24 %)Bruk av teknologi (12 %)Arbeidsmoral (17 %)Depresjon etter 2. vk (14 %)
2.Musikk/popkultur (11 %)Arbeidsmoral (11 %)Respektfull (16 %)Smartere (13 %)
3.Liberal/tolerant (7 %)Konservativ (7 %)Verdier/moral (8 %)Ærlighet (12 %)
4.Smartere (6 %)Smartere (6 %)“Baby boom-ere” (6 %)Arbeidsmoral (10 %)
5.Klær (5 %)Respektfull (5 %)Smartere (5 %)Verdier/moral (10 %)

Hva som skiller de ulik generasjonene fra hverandre tar jeg for meg i de etterfølgende artiklene i denne artikkelserien.

Kilder:

 • https://www.online.no/trender/generasjoner.jsp
 • https://www.linkedin.com/pulse/slik-f%C3%A5r-du-kunder-til-%C3%A5-finne-deg-med-inbound-jan-sollid/
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Menneskelig modning og atferd

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Prososial atferdBabyboomere >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Menneskelig modning
 • Tenking ( tankeprosessen )
 • Holdninger
 • Vaner
 • Personlighet
 • Religion (betydning for kultur og atferd)
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Eriksons 8-trinnsmodell
 • Identitet eller rollekonflikt – ungdomstiden
 • Nærhet eller isolasjon – utviklingen i tidlig voksenalder
 • Produktivitet eller stillstand – utviklingen «midtveis i livet»
 • Jeg-integritet eller fortvilelse – utviklingen mot og i alderdommen
 • Prososial atferd
 • Kulturelle generasjoner (Generasjon X, Y og Z)
 • Babyboomere
 • Generasjon X
 • Generasjon Y (“Millennials”)
 • Generasjon Z (“Snøfnuggenerasjonen”)
 • Du leser nå artikkelserien: Organisasjonskultur

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Familien (Primærgruppen)Venner og bandwagon – effekt >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kultur
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?
 • Familien (Primærgruppen)
 • Kulturelle generasjoner (Generasjon X, Y og Z)
 • Venner og bandwagon – effekt
 • Referansegruppe
 • Sosiale klasser
 • Subkultur
 • Hvordan studere og påvirke organisasjonskulturen?
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Virkelighetsoppfatningen og grunnleggende antagelser
 • Verdi og verdier
 • Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Sosiale og moralske normer
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Vinnerkultur
 • 4 forutsetninger for en prestasjonskultur
 • 9 grep for å bygge en prestasjonskultur
 • Effektiv gruppekultur