Kulturelle generasjoner (Generasjon X, Y, Z og Alfa)

Hva er kulturelle generasjoner?

Vi vet alle at det er stor forskjell på hva våre besteforeldre, vi selv og våre barn mener om saker og ting. Dette kalles generasjonsforskjeller og gjenspeiler det faktum at vi alle er “barn av vår tid”. Vårt verdigrunnlag, holdninger og preferanser vil av den grunn være styrt av hva som var de gjeldene verdiene og holdningene i den kulturen vi ble født og vokste opp i.

Jan Solli Storehaug i Cloudnames sier det så fortreffelig slik:

“Jeg husker godt telefaksen og når PCèn ble introdusert, e-posten oppfunnet og nettsider for bedrifter ble en selvfølge. Aleksander, min yngste sønn, ble født det samme året iPad ble lansert. Han har alltid vært på nett, hatt tilgang på en superdatamaskin hele sitt liv – fått svar på «alt» umiddelbart. Han er en innfødt – ekte digital innfødt. Vår eldste sønn er på vei ut i arbeidslivet. Han kommer sannsynligvis aldri å sette sine bein i en bankfilial og vil ikke ringe kundeservice. Hvorfor skal han gjøre det? Han chatter jo – handler mest på nett, og forventer svar på sine spørsmål straks.

Poenget er at bare i vår familie er det til sammen 5 ulike generasjoner med svært forskjellige krav til hvordan de forventer å bli møtt, enten som potensiell kunde, bruker av offentlige tjenester eller som kollega. Om du velger å overse dette og ikke vet hvem din kunde er, vil mesteparten av din kommunikasjon forsvinne ut i det store intet“, sier Jan Solli Storehaug.

Når det gjelder forskjellene mellom disse kulturelle generasjonene sier Gourami i TeleNor:

– Det er nesten som om hver generasjon er en egen rase. De forstår hverandre dårlig, og forstår lite av hverandres prioriteringer.

Når vi skal vurdere hva som påvirker folks verdigrunnlag, holdninger, preferanser og atferd må vi ikke bare studere deres primære sosialisering for å forstå dem. Vi må også ta hensyn til hvilken kulturelle generasjon de tilhører. Vi må med andre ord se på når de ble født, da dette forteller mye om deres verdigrunnlag og forventninger. Faktisk avgjør dette i stor grad deres “virkelighetsbilde“, verdigrunnlag, holdninger og preferanser.

I dagligtale bruker vi ordet generasjon normalt til å omtale ulike sleksledd, f.eks. er det vanlig å se på barn, foreldre, besteforeldre og oldeforeldre som fire ulike generasjoner. Når vi snakker om kulturelle generasjoner snakker vi om hvor lang tid tilbake du ble født.

De som vokste opp på begynnelsen av 1930-tallet etter den store depresjonen i økonomien lærte å ikke stole på bankene, mens de som ble født i etterkrigstiden lærte å stå sammen og jobbe hardt for å bygge opp landet igjen. På denne måten kan vi si at vi alle er:

“barn av vår tid”

Generasjon inndeling

I faglitteraturen er det vanlig å skille mellom følgende kulturelle generasjoner:

Ett speilbilde av tiden vi vokste opp i

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.