Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er konflikttrappen?

Det fleste konflikter følger konflikttrappen. Et verktøy som viser konfliktenes følelsesmessige dynamikk. Det vil si hvordan de fleste konflikter oppstår og utvikler seg følelsesmessig.

Konflikten starter normalt med en saklig uenighet (første trappetrinn) som etterhvert eskaleres til konflikten går i lås og det bryter ut en fastlåst stillingskrig mellom partene (øverste trappetrinn).

På hvert trappetrinn kan konflikten løses ved å ut i bruk ulike virkemidler som er avhengig av konflikttypen, konfliktnivået og situasjonen. Løses ikke konflikten på dette trappetrinnet trappes konflikten opp og går til neste trappetrinn.

Konfliktnivåer

Den klassiske konflikttrappen består av følgende konfliktnivåer:

Saklig uenighet -> konflikten eskalerer -> låses -> Krig

Lavt nivå: Konflikten starter med en saklig uenighet eller misforståelse. Spenningsnivået mellom partene er her lavt.

Middels nivå: Blir ikke grunnlaget for konflikten umiddelbart fjernet vil konflikten eskalere. Løses ikke konflikten når den begynner å eskalere øker spenningen og konfliktnivået.

Høyt nivå: Løses ikke konflikten når konflikten begynner å eskalere vil partene gå ned i hver sin skyttegrav og det oppstår en låsing, før det bryter ut en åpen krig mellom partene.

Jo høyere konfliktnivået blir, jo vanskeligere blir det også å løse konflikten.

Trinnene i konflikttrappen

konflikttrappen er en modell som beskriver hvordan en konflikt utvikler seg gjennom syv trinn der konfliktene gradvisøker – lansert av Østerrisk psykolog Friedrich Glasls

Konflikttrappen ble opprinnelig utviklet av den Østeriske psykologen Friedrich Glasis. Idag finnes det flere varianter av hans konflikttrapp. Forskjellen er gjerne hvor mange trappetrinn konflikten skal deles inn i og innholdet i de ulike trappetrinnene. Fellesnevneren for alle modellene er imidlertid at konflikten starter i bunnen av konflikttrappen hvor konflikten befinner seg på et laveste konfliktnivå, før konflikten eskaleres jo høyere i trappen vi kommer. Til slutt ender vi på det øverste trappetrinnet hvor konflikten er blitt utviklet til en fastlåst krig mellom parten, med et svært høyt konfliktnivå.

Konflikttrappen i illustrasjonen under består av en trapp med syv trappetrinn i en eskalerende konflikt, hvor konfliktnivået øker jo høyere opp i konflikttrappen vi kommer.

konflikttrappa
Kilde: https://www.idebanken.org/innsikt/artikler/konflikthandtering

Trinn 1 – Uoverensstemmelse

Det første trappetrinnet på konflikttrappen kalles den “grønne sonen“, hvor konfliktnivået er lavt, saksorientert, saklig, stimulerende og utviklende.

Vi er alle forskjellige individer med ulike meninger, holdninger, verdier, grunnkompetanse, erfaringer og mål. Det gjør oss forskjellige og skaper sammenstøt (konflikter) i hverdagen på ulike måter. Sammenstøtene starter gjerne som en saklig uenighet i konkrete saker (mål, prosess, virkemiddel og interesse konflikter). Får disse sammenstøtene (potensielle konflikter) utvikle seg oppstår gjerne en gryende frustrasjon som vanskeliggjør samarbeidet mellom partene. Dette er ikke unormalt eller uønsket. Svarere tvert imot. Det er både sunt, stimulerende, lærende og utviklende hvis vi ikke lar konflikten utvikle seg slik at vi starter med personifisering og eskalering. 

På det første nivået i konflikttrappen er det såpass tidlig i konflikten at partene klarer å skille sak fra person. Konfliktene kan på dette nivået være både utviklende og skape vekst for bedriften eller partene, hvis konflikten ikke tillates å eskaleres, men løses raskt på en konstruktiv måte.

På dette nivået kan konflikten løses gjennom dialog, aktiv lytting, forhandlinger og kompromisser som resulterer i forståelse/innsikt og konkrete avtaler (beslutninger). Vi starter med å utveksle synspunkter og hører på den andres argumenter. Har motparten bedre argumenter skifter vi mening og konflikter unngås.

Trinn 2 – Personifisering

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.