Domene og webhotell fra OnNet.no

Karismatisk og positiv lederstil er to navn på tilnærmet samme lederstil som har fått stadig større innflytelse de siste 20 årene.

Hva er en positiv leder?

Det heter seg at du må være en positiv leder for å bli en dyktig transformasjonleder. Med positiv ledelse menes:

“Den samfølelsen lederen skaper i gruppen de leder”.

Et begrep som er nært knyttet opp mot Yukl (2002) sin definisjon av lederskap. Han sier at lederskap er:

EN SOSIAL INTERAKSJONSPROSESS, HVOR LEDEREN FORSØKER Å PÅVIRKE MEDARBEIDERNES ATFERD PÅ EN POSITIV MÅTE.

Å være en positiv leder går ut på å være bevist prosessen med å øke flyten av positive emosjoner innen organisasjonen, da positive følelser skaper en positiv atmosfære og optimisme som påvirker resultatene positivt.

Emosjonell intelligens (EI)

Positiv ledelse er viktig fordi forskning har vist at ledere som deler positive emosjoner får en arbeidsgruppe som kjennetegnes av:

mer positiv atmosfære, økt jobbtilfredshet, mer jobbengasjement, forbedret ytelse og resultater. Det har på bakgrunn av dette blitt argumentert for at lederskap egentlig er en emosjonell prosess hvor lederne uttrykker emosjoner og samtidig forsøker å vekke emosjoner hos medarbeiderne ( GLASSØ 2008).

Begrepet emosjon kommer av begrepet «emovere» (latin), som betyr ”å bevege”. I rollen som endringsagent forventes ledere å igangsette prosesser som handler om utvikling, forbedring, effektivisering, læring og omstilling (Glasø, 2008). Slike endringsprosesser byr ofte på følelsesmessige utfordringer for både ledere og medarbeidere.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.