Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Til nå har vi utelukket handel med utlandet i fremstillingen av hvordan nasjonalbudsjettet kan anvendes. Vi skal nå se litt på hva som skjer når vi tar med handel med utlandet (en åpen økonomi) i ligningen vår, den såkalte generalbudsjettligningen.

I en åpen økonomi vil den samlede tilgangen på varer og tjenester være lik nasjonalproduktet pluss importen. Når det gjelder anvendelsen av den samlede tilgangen, er den eneste forskjellen fra den lukkede økonomien at vi må plusse på eksport.

   Nasjonalprodukt (E/R)
+ Import (B)
= Samlet tilgang på varer og tjenester.

På bakgrunn av ovenstående opplysninger kan vi sette opp følgende real ligning, også kalt generalbudsjettligning, for en åpen økonomi.

Generalbudsjettligningen i bruttoform for en åpen økonomi:

Bruttonasjonalprodukt + Import           =          Forbruk + Bruttorealinvesteringer + Ekport

 

       E    + B                     =     C + G +J + A

Generalbudsjettligningen i nettoform i en åpen økonomi:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss