Domene og webhotell fra OnNet.no

Totalkapitalmetoden, eller ”Enterprice Value” som er den engelske betegnelsen, er den mest brukte fundamentale verdsettelsesmetoden blant analytikere.

Siden vi her baserer oss på offisielle regnskaper er det naturlig å fokusere på såkalt EBITDA. Med EBITDA menes:

”earnings before interests, taxes, depreciation and amortization”

På norsk får vi tilsvarende fortjeneste før renter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss