Nettstedets plass og funksjon i verdikjeden


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 9 av 26 artikler om Digital markedsføring >> Eget nettsted
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Frem til midten av 2000-tallet etablerte de fleste nettsider som en erstatning for tradisjonelle annonser, flyers og brosjyrer for å løse elimentære kommunikasjonsoppgaver i virksomhetens kommunikasjonsstrategi. F.eks. oppgaver som:

 • Fortelle om virksomhetens eksistens og kjernetilbud
 • Vise vei til markedstilbudet og virksomheten (kontaktinformasjon, kart m.m.)
 • Presentere kjernebudskapet til virksomhetens viktigste produkter og tjenester
 • Informere om produktnyheter, tilbud og kampanjer
 • Minne kundene om ovennevnte forhold

I dag har nettstedet fått en mer sentral rolle, spesielt for virksomheter som har en rendyrket digital verdikjede, hvor nettstedet blir selve verdikjeden.

For virksomheter som fortsatt har en rendyrket tradisjonell verdikonfigurasjon, er ovenstående kommunikasjonsoppgaver fortsatt de viktigste oppgavene et nettsted skal dekke. For dem som har innsett viktigheten av å integrere moderne informasjonsteknologi som en del av verdikonfigurasjonen for å skape en hybrid-verdikjede har nettstedet fått en lagt mer sentral rolle enn tidligere.

I hybride-verdikjeder har nettstedet ofte en viktig oppgave i flere av virksomhetens hovedaktiviteter og stadig flere av støtteaktivitetene digitaliseres idag som en del av et intranett

verdikjedesystemet

Vurder re-konfigurering av hele verdiskapningprosessen

For å kunne overleve i dagens høyteknologiske konkurransesamfunn kreves det kontinuerlig forbedring av alle deler av virksomheten. Har man innsett behovet for å utvikle nye nettsider til virksomheten, er det samtidig på tide å vurdere hele verdiskapningprosessen til virksomheten gjennom å analysere virksomhetens verdikonfigurasjon. Spesielt viktig er dette for virksomheter som fortsatt har en rendyrket tradisjonell verdikjede. For å oppnå konkurransekraft i kraft av økt effektivitet til lavere kostnader, kreves det at stadig større deler av virksomheten digitaliseres. Har man ikke allerede begynt å vurdere hvordan virksomheten kan gå over til en hybrid-verdikjede, er det på høy tide å gjøre dette nå.

Se ikke på utviklingen av nettstedet som et isolert kommunikasjonvirkemiddel, men som hjertet i virksomhetens informasjonstruktur og verdikjede.

Leser du min artikkelserie om utvikling av en hybrid-verdikjede finner du her all informasjonen du trenger for å ta fatt på denne oppgaven som vil gi et langt bedre resultat enn om du bare tenker på hvordan du skal utvikle ditt neste nettsted.

 Gå igjennom din eksisterende verdikonfigurasjon

Så snart du har bestemt deg for hvilken type nettsted du ønsker å utvikle og har utviklet en domenestrategi for nettstedet, samt sikret deg de domenene du ønsker å knytte til nettstedet, anbefaler jeg at du starter med å gå igjennom din eksisterende verdikonfigurasjon.

Tegn opp et visuelt bilde av alle verdiaktivitetene, bindeleddene og samhørighetsforholdene i verdiskapningprosessen til virksomheten og spør deg selv:

Hvilke av verdiaktiviteter, bindeledd og/eller samhørighetsforhold i denne verdiskapningprosessen kan det planlagte nettstedet ta over og utføre på en bedre, rimeligere og/eller mer effektiv måte enn dagens løsning, innenfor de økonomiske rammene som gjelder for det planlagte nettstedet?

Svaret forteller deg hvilke verdielementer ditt planlagte nettsted bør inneholde.

Kritiske spørsmål som må besvares

Med utgangspunkt i bedriftens langsiktige planer og strategier, bør du stille deg selv følgende spørsmål:

 • På hvilken måte kan virksomheten benytte seg av dagens Internett teknologi til å nå virksomhetens langsiktige målsetninger?
 • Hvilke nye lønnsomme forretningsider kan virksomheten utvikle innenfor de rammebetingelsene som misjon erklæringen, forretningsideen og virksomhetsfeltet trekker opp?
 • Hvordan kan virksomheten effektiviseres eller rasjonalisere sin verdiskapningprosess gjennom å utvikle et nettsted? Hvilke funksjoner må i så fall et slik nettsted ha?
 • Hvordan kan et nettsted eller øke virksomhetens lønnsomhet på kort og/eller lang sikt?

Når du skal besvare det siste spørsmålet, er grensesnittet mellom virksomhetens organisasjons– og informasjonstruktur av spesiell interesse. Dette fordi det er her det normalt er mest å hente ved å utvikle et nettsted. Still deg selv følgende spørsmål:

 1. Hvordan kan virksomhetens verdikjede og verdikjede system effektiviseres gjennom å ta i bruk nett teknologi?
 2. Hvordan kan bedriften rekruttere nye medarbeidere, forenkle opplæringen og ivareta de krav lov om Intern kontroll setter til virksomheten gjennom å utvikle et nettsted?

Rett ikke bare oppmerksomheten mot verdiaktivitetene i egen verdikjede. Let også etter hvordan et nettsted kan skape:

 • mer produktive verdiaktiviteter og forbedre informasjonsflyten
 • bedre og mer lønnsomme bindeledd mellom verdiaktivitetene (kjerneaktiviteter + støtteaktiviteter)
 • nye samhørighetsforhold mellom verdikjedene i bedriftens verdikjedesystem
 • nye samhørighetsforhold mellom de ulike forretningsområdene bedriften opererer på i dag eller som de går med planer om å gå inn i.

Ta til slutt for deg bedriftens markedsplan, hvor du stiller deg selv følgende spørsmålet som du prøver å besvare i nettstedstrategien:

 1. Hvordan kan nettstedet bidra til at bedriften når sitt markedsmål innenfor hvert av de segmenter og/eller målgruppene som inngår i virksomhetens markedsstrategi ?
 2. Hvordan kan bedriften styrke sitt markedstilbud gjennom nettstedet?
 3. Hvordan må nettstedet bygges opp for at den skal støtte opp under virksomhetens markedsstrategi generelt og markedskommunikasjon strategi spesielt ?
 4. Hvilke prioriterte markedskommunikasjonsoppgaver kan og skal nettstedet løse for bedriften?

 I mine påfølgende artikler vil jeg ta opp noen av de verdiaktivitetene (funksjonene og oppgavene) et nettsted kan ta over og oppfylle i verdiskapningprosessen til virksomheten som et ledd for at virksomheten skal gå over til å få en hybrid-verdikjede.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> Eget nettsted

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Nettstedets plass i virkemiddelstrategienNettstedets verdiaktiviteter : Logistikk og produksjonsprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Eget nettsted: Før du starter utviklingen
 • Hvor lønnsomme er nettsidene dine?
 • Sett klare mål og definer målgruppen
 • Start med en situasjonsanalyse før du lager Internett planen
 • Internettplan for virksomhetens nettsted
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal nettstedet løse?
 • Nettstedets plass i virkemiddelstrategien
 • Nettstedets plass og funksjon i verdikjeden
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Logistikk og produksjonsprosessen
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Salg og markedsføring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Kundeservice og oppfølging
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Rekruttering
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Opplæring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Innkjøp
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Presse og investor informasjon
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Trade promotion
 • Bedriftsblogg
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Styring, rapportering og administrasjon
 • Nettstedets oppgave- og innholdstrategi
 • Utformingstrategi : Retningslinjer for nettstedets visuelle utforming og utseende
 • Teknologisk strategi : Valg av publiseringsløsning og plattform
 • SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer
 • Kontroll og evaluering av Internett planen og nettstedet
 • Utvikling og implementering av nettstedet i virksomhetens verdikonfigurasjon
 • Unngå de kjente feilene når nettsidene skal utformes!