Domene og webhotell fra OnNet.no

Ordvalget forteller hvilke språklige virkemidler avsenderen benytter seg av. Ordvalget kan gi teksten troverdighet, inntrykk av autoritet eller plassere avsenderen sosialt ved bruk av språklige virkemidler som:

 • Fremmedord
 • Faguttrykk
 • Sleng
 • Dialekter og gammelt språk
 • Metaspråk

Denotasjon og konnotasjon

Konnotasjoner er de felles assosiasjonene eller forestillingene et tegn fremkaller hos de fleste som tilhører en bestemt sosial gruppe eller kultur. I tilegg kan vi ha helt private assosiasjoner, men disse gir mening bare for oss selv som enkeltindivider.

Ordet “vinter” gir nordmenn assosiasjoner om snø, kulde, ski, skøyter med mer. En innbygger fra det nordlige Australia vil neppe ha samme assosiasjoner, ettersom vinteren der er mye mildere og uten snø.

Vi kan tenke oss at det er mulig å fjerne alle følelsesmessige assosiasjoner knyttet til et tegn. Den grunnformen vi da sitter igjen med, kalles denotasjon. Når vi skal tolke et tegn, kan det være nyttig å starte med å beskrive det alle kan være enige om. En hest er et dyr med hode, hals, kropp, hale og fire bein. Men dersom vi sier at hesten symboliserer styrke og seksualdrift, har vi beveget oss inn i kulturelt betingede konnotasjoner.

 • Denotasjon:den vanlige og konkrete forståelsen av et ord
 • Konnotasjon: den betydningen som en gruppe mennesker innenfor den samme kulturkrets tillegger eller assosierer med et ord

Eksempler:

 • Vann: Noe du kan drikke eller bade i (denotasjon).

 • Dåpsvann: Det rennende vann er livets symbol (konnotasjon).

 • Orkan: Vind med styrke over 32,7 m/s (denotasjon).

 • Orkan: Opprør, ukontrollerte bevegelser, maktesløshet (konnotasjon).

Synonym og antosym

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.