Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 4 av 11 artikler om Oppsigelse

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Permittering kan benyttes når bedriften av ulike årsaker tidvis har problemer med å beskjeftige alle ansatte. Det kan være manglende råstofftilgang, lav ordrereserve, brann, alvorlig skadeverk, streik hos leverandører og lignende.

Det offentlige påtar seg gjennom permitteringen ansvaret for å utbetale livsopphold til dine ansatte etter at bedriften har hatt lønnsplikt i noen dager (min. fem dager). Merk at de ansattes rettigheter i forhold til arbeidsmiljøloven, ferieloven m.v. ikke påvirkes av at de er permitterte.

Du har med andre ord fortsatt arbeidsgiveransvaret for dine medarbeidere.

Normal prosedyre er først å drøfte nødvendigheten av permitteringen samt avklare prinsipper for hvem som skal permitteres (kompetanse eller ansiennitet) med din(e) tillitsvalgte. Utfallet av drøftingene protokolleres. Deretter utformes varsel/brev til den enkelte ansatte.

Les også:

Kilde: Bedin.no

Du leser nå artikkelserien: Oppsigelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Drøftelsesmøte før oppsigelse eller avskjedOppsigelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Oppsigelsestid
 • Skriftlig advarsel
 • Drøftelsesmøte før oppsigelse eller avskjed
 • Permittering
 • Oppsigelse
 • Avskjed – «sparken på dagen»
 • Suspensjon av arbeidstaker
 • Forhandlingsmøte ved oppsigelse
 • Retten til å stå i stillingen
 • Sluttpakke
 • Attest
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.