Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 5 av 37 artikler om Lærende organisasjoner

Systematisk tenking er en av de klassiske kjennetegnene til lærende organisasjoner, og er dermed noe som bør vektlegges høyt i arbeidet med å utvikle en lærende organisasjon.

Systematisk tenking vil si:

helhetlig tenking, med kundens behov og forventninger som utgangspunkt, hvor virksomheten blir sett på som et stort system bestående av tusenvis av prosesser og aktiviteter som er knyttet sammen til en helhet gjennom ulike  samhørighetsforhold og relasjoner.

For å skape en lærende organisasjon som preges av systematisk tenking bør virksomheten jobbe kontinuerlig i tett samarbeid med sine kunder for å forbedre kundenes opplevelse av kundeverdiene og leverandører for å bedre alle fellesprosesser. I denne forbindelse bør det fokuseres på hele verdikjede systemet fra leverandør til kunde, og man bør legge vekt på å være “fanatisk” kundeorientert for å avdekke kundens forventninger og finne ut hvordan virksomheten kan gi dem en totalopplevelse som overgår de forventningene de hadde på forhånd.

De ansatte MÅ trenes i systemtenkning for å lære seg å se helheten, relasjonene og samhørighetsforholdene i alle prosesser de er involvert i. En viktig del av systemtenking treningen bør være å lære dem å være opptatt av at alt arbeid skal være verdiskapende, uten noen form for ressurssløsing, byråkrati og avvik fra kvalitetstandarden som er satt til arbeidsprestasjonen og sluttresultatet (prestasjonsmålet). 

Totalkvalitet i alle prosesser bør stå i høysete i denne sammenheng, og hva som legges i begrepet best mulig totalkvalitet er noe de ansatte konstant bør trenes i.

For å gjøre en stadig mer komplisert hverdag oversiktlig slik at man kan se nye løsninger og angrepsvinkler på dagens problemer, trenes de ansatte i å utvikle egne teorier og modeller som er “forenklede bilder av virkeligheten“. Disse blir satt sammen til mentale bilder som gjør det mulig for dem å komme opp med nye kreative ideeer og innovasjoner som kan skape fremtidig vekst. Denne treningen er også en viktig del av den systematiske tenkingen. 

Du leser nå artikkelserien: Lærende organisasjoner

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kontinuerlig forbedring av alle prosesserModeller for lærende organisasjoner >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Lærende organisasjon
 • Kjennetegn ved lærende organisasjoner
 • Kontinuerlig forbedring av alle prosesser
 • Systematisk tenkning
 • Modeller for lærende organisasjoner
 • Den femte disiplin – Senge sin modell for lærende organisasjoner
 • Sander`s rammeverk for lærende organisasjoner
 • Læringskultur
 • Organisasjonsstrukturens betydning for læringen
 • Verdigrunnlag
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Læringsarena
 • 6 viktige coatchingarenaer
 • Informasjonsdeling
 • Kunnskapsdeling
 • Kunnskapsspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling
 • Læring-sirkelen
 • Lære og vekstnivåer
 • Læringsvisjon
 • Kompetansemål
 • Kompetansestrategi
 • Strategi områder for den lærende organisasjonen
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Kunnskapsledelse
 • Coaching
 • Motivasjon og incitamenter (belønningssystem)
 • Barrierer mot kunnskapsutvikling
 • Rekruttering og opplæring
 • Organisasjonsengasjement (organizational Commitment)
 • Mestringstro
 • Organisasjonsutvikling
 • 10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Benchmarking
 • Modell for personlig læring