Domene og webhotell fra OnNet.no

For å nå frem til mottakeren, f.eks. våre møtedeltakere eller lesere, må presentasjonen av budskapet vårt gi dem svar på alle potensielle spørsmål de måtte ha knyttet til budskapet. Hvis ikke vil de komme med innvendinger som vi må tilbakevise gjennom smart bruk av målrettet argumentering. 

Hva vil det si å argumentere?

Å argumentere vil si:

Å samle eksempler og bevis som underbygger vår påstand (budskap).

Det mest effektive er å velge en preventiv argumentasjons strategi. Dvs. en presentasjon hvor vi gir tilhørerne eller leserne fortløpende faktainformasjon som gir dem svar på alle spørsmål eller motargumenter de måtte ha. På denne måten unngår vi at motargumentene dukker opp i første omgang. Noe som krever at vi på forhånd vet hvilke potensielle motargumenter de vil kunne komme med, slik at vi kan finne synspunkter og argumenter som kan tilbakevise eller svekke disse motargumentene.

Generelt har kort og konsis argumentasjon ofte større virkning enn lange, omstendelige innlegg.

argumentasjonteknikk

Argumentasjonens tre appellformer:

Når vi skal argumentere for noe må argumentasjonen bestå av en ethos, logos og phatos del.

Fremføringen (argumentasjonen) starter med at taleren eller skribenten møter sitt publikum med en viss troverdighet (ethos). Gjennom fremføringen appellerer taleren/skribenten til tilhørernes fornuft (logos), og forsøker å engasjere dem og sette dem i en bestemt sinnssteming (phatos).

Vi snakker her med andre ord om tre ulike appellformer:

  • Logos innebærer en framstilling rettet mot mottakerens fornuft eller “intellekt”. Argumentasjonen er saklig og logisk holdbar.
  • Patos betyr at man appellerer til mottakerens sanser og følelser, argumentene er valgt for å spille på spontane, emosjonelle holdninger.
  • Etos – framstillingen bygger på at den som argumenterer blir oppfattet som troverdig og tillitsvekkene.

I en argumentasjonsrekke vil alle tre vanligvis være virksomme, men gjennom hele eller i ulike deler av argumentasjonen betones gjerne en eller to av dem sterkere. For å nå frem til mottakerne med ditt budskap må argumentet bestå av alle tre appellformene.

Ensidig eller tosidig argumentering

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.