Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 14 artikler om Kommunikasjonsplan

Målgruppe

Før du kan starte arbeidet med å avdekke hvilke kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor og hvilke virkemidler som skal brukes for å løse dem, må du først definere hvem som er målgruppen for kommunikasjonplanen.

Dette vil i praksis være en videreføring og ytterligere spesifisering av markedsplanen sin målguppe. Dette fordi kommunikasjonsplanens formål er å bygge opp under forretnings- og markedsplanens mål, målgruppe og -strategiske valg, slik at det blir samsvar mellom “hva virksomheten er, gjør og sier”.

Med målgruppe mener vi:

De kundegruppene virksomheten tar sikte på å påvirke og selge produktene og/eller tjenestene sine til

Å velge målgruppe betyr å bestemme seg for hvem man ønsker å nå med sin markedskommunikasjon. Har du ikke klart for deg hvem du ønsker å nå, er det også umulig å lage en markeds- og kommunikasjonstrategi som skal treffe disse individene.

Målgruppe - prioritert etter viktighet

At målgruppen velges før oppgavediagnosen gjennomføres er viktig, da oppgavediagnosens formål er å avdekke hvilke kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor målgruppen til virksomheten og ikke markedet generelt. 

Nivå for innsats

Hvor mye  tid, penger og ressurser kan brukes på planen og satsingen? Ettersom det er umulig å velge kommunikasjonsmål og -strategi før vi vet hvor mye penger vi har til rådighet, er valg av nivå for innsats noe av det første man må begynne på etter at oppgavediagnosen er gjennomført.

Mens vi bare trenger et rammeverk når vi skal begynne på kommunikasjonsplanleggingen, må virkemidlene og tiltakene vi velger til slutt å bruke når strategien skal realiseres dokumenteres i form av detaljerte budsjetter som er brutt ned i detaljerte tidsplaner.

Tidsplan

Like viktig som de økonomiske rammene er tidsaspektet. Hvor lang tid har man til rådighet 

Skal det være mulig å realisere kommunikasjonsplanen innenfor planleggingsperioden er det påkrevd at det utvikles et detaljert tidsplan som angir hva som skal gjennomføres når og hvem som har ansvaret for at dette blir gjennomført. 

Ettersom det er umulig å lage en tidsplan før man har en oversikt over hvilke kommunikasjonsmål, -strategi, -programmer og -virkemidler som skal gjennomføres, er tidsplanen noe av det siste man begynner med når kommunikasjonsplanen skal utvikles. Jeg omtaler dette punktet i forbindelse med målgruppevalget og nivå for innsats av plasshensyn og ikke ut i fra oppgavenes rekkefølge.

Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Situasjonsanalyse (analyse av markedssystemet)Kommunikasjonsoppgaver >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjonsplan
 • Situasjonsanalyse (analyse av markedssystemet)
 • Valg av målgruppe, nivå for innsats og tidsplan
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Oppgavediagnose
 • Kommunikasjonsmål
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • Innholdsstrategi
 • Utformingstrategi
 • Media-strategi (media plan)
 • Implementeringsstrategi til kommunikasjonsplanen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.