Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Begrepet ”intern kontroll” omfatter alt hva selskapet gjør for:

å sikre sine verdier, samt hva den gjør for å tilrettelegge en forsvarlig drift for å nå de planlagte mål.

Internkontrollforskriften pålegger alle virksomheter å ha et system for intern kontroll. Internkontrollforskriftens formål er å sikre et systematisk og planmessig forbedringsarbeid på HMS-sektoren (§ 1). At dette blir innført og utført, samt at dette skjer i samarbeid med arbeidstakerne er styret og daglig leder sitt ansvar (§ 4).

Forskriften sier at virksomhetens aktiviteter skal planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen (§ 3) – dvs. både arbeidsmiljøloven og flere andre lover (§ 2).

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve HMS-kravene i lov- og regelverk (§ 5). Internkontroll innebærer at virksomheten skal (§ 5) – delvis med skriftlig dokumentasjon (X):

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss