Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 19 av 26 artikler om Sekundærdata

Brønnøysundregistrene er en samlebetegnelse vi bruker på et sett offentlige registre som er lokalisert til kommunen Brønnøysund. Brønnøysundregistrene består bl.a. av Foretaksregistret, løsøreregistret og ektepaktregistret. For en markedsforsker vil det først og fremst være Foretaksregistret som vil være av interesse.

De aller fleste bedrifter og næringsdrivende organisasjoner har i følge norsk lov plikt til å være registrert i Foretaksregistret, og alle selskap har plikt til å sende inn en kopi av regnskapet sitt til dette registret. Dette registret er i likhet med de andre Brønnøysundregistrene, åpen for offentligheten. Noe som betyr at det bare er å ta kontakt med Foretaksregistret hvis du f.eks. ønsker å skaffe deg en kopi av konkurrentenes årsregnskap. Registret inneholder også informasjon om firmanavn, adresse, branje, næringsvirksomhet, signaturrettigheter, aksjekapital, styresammensetningen, eierforhold og lignende forhold.

Du leser nå artikkelserien: Sekundærdata

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)Bruk av rettskilder i en eksplorerende fase >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Dokumentanalyse / Innholdsanalyse
 • Kvalitativ metasyntese
 • Interne informasjonskilder
 • Eksterne informasjonskilder
 • Bruk av prosessdata i forskning og situasjonsanalyser
 • Hvilken informasjon kan vi nyttiggjøre oss av?
 • Potensielle feilkilder ved prosessdata (byttemodellen)
 • Internett som informasjonskilde
 • Bøker som informasjonskilde
 • Dagspressen i Norge
 • Fjernsyn som informasjonskilde
 • Radio som informasjonskilde
 • Sekundærdata fra forvaltningen
 • Informasjon fra statsforvaltningen
 • Fylkes-kommunal forvaltning og -planlegging
 • Kommunal forvaltning og -planlegging
 • Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 • Konkurrentinformasjon fra Brønnøysundregistrene
 • Bruk av rettskilder i en eksplorerende fase
 • Skrevne rettsregler/lover
 • Sedvanerett
 • Rettspraksis
 • Forvaltningspraksis
 • Juridisk teori
 • Andre informasjonskilder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.