Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Max-Weber-1894Den tredje ledelsesteorien som utgjør det vi i dag kaller den klassiske læren er byråkratiteorien til Max Weber (1864 – 1920). Her ble mennesket sett på som et tannhjul i en stor maskin. Ved hjelp av formelle regler, kommunikasjonskanaler og -rapporter, og klart avgrenset ansvars og myndighetsområde mente han å kunne oppnå maksimal effektivitet i organisasjonen.

Bærende prinsipper i denne teorien var:

 • Opprettelse av et strengt hierarkisk system
 • Organisasjonen trenger et formelt regelverk som garanterer likeverdig bedømmelse av like tilfeller.
 • Alle må styres gjennom detaljerte normer og regler.
 • Klart avgrenset ansvars-, kompetanse- og myndighetsområder innenfor hver enkel stilling, med tilstrekkelig autoritet og detaljregulerte tvangsmidler.
 • Tydelig angitt hierarki hvor enhver lavere posisjon blir overvåket og kontrollert av en høyere posisjon
 • Upersonlig kontakt og kommunikasjon
 • Ansettelsesforholdene er klare – ansinitet.
 • Eier og administrator er helt adskilt ved at maktutøvelsen tillegges stillingen
 • Alle beslutninger og iverksettelser skal dokumenteres skriftlig
 • Kontraktinngåelse mellom organisasjonen og de ansatte
 • Respekt for skriftlighet ved alle viktige transaksjoner
 • Separasjon mellom ansattes formelle aktiviteter og deres private, personlige og emosjonelle anliggender
 • Utforming av et system for opprykk og karrièreutvikling basert på ansiennitet og oppnådde resultater.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.