Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Innovasjon er nødvendig for at et selskap skal kunne overleve på lengre sikt (Barney 1986). Uten innovasjoner er det umulig for et selskapet å forbedre sine interne prosesser, produkter og tjenester. Innovasjoner er derfor påkrevd for at et selskap skal kunne tilpasse seg stadig raskere endringer i markedet. Eller som Joseph Schumpeter (1934) sier det. Innovasjon er den viktigste drivkraften bak all konkurranse og økonomisk vekst i et marked. Den er også selve motoren i dagens kunnskapsbaserte økonomi og en viktig kilde til konkurransefortrinn. 

Et spørsmål om å overleve og vokse

En bedrifts evne til å komme opp med innovasjoner handler ikke bare om å overleve, men også om hvem som er mest konkurransedyktig i markedet. Innovasjoner påvirker både topp- og bunnlinjen. Samtidig som de kan brukes som effektivt strategisk virkemiddel for å:

  1. oppnå konkurransefortrinn
  2. konkurrere effektivt i både lokale og globale markeder
  3. tilpasse strategien til et marked i endring
  4. skape verdi og vekst
  5. oppnå overlegen ytelse

Fundamentet for økonomisk vekst

Årsaken til at såvel bedriftene som samfunnet trenger en jevn strøm av innovasjoner skyldes at innovasjoner har en fundamentalt viktig rolle for å oppnå økonomisk vekst over tid og langsiktige stabilitet og bærekraftige utvikling. Tenk bare hvordan samfunnet hadde sett ut idag uten oppfinnelsen av elektrisiteten, telefonen og mikrochippen. Uten disse radikale innovasjonene hadde vi fortsatt levd av primærnæringene. For forbruker betyr innovasjon høyere kvalitet og økt verdi på produkter og tjenester.

Produktets livssyklus

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss