Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 2 av 20 artikler om Innovasjon

Innovasjon er nødvendig for at et selskap skal kunne overleve på lengre sikt (Barney 1986). Uten innovasjoner er det umulig for et selskapet å forbedre sine interne prosesser, produkter og tjenester. Innovasjoner er derfor påkrevd for at et selskap skal kunne tilpasse seg stadig raskere endringer i markedet. Eller som Joseph Schumpeter (1934) sier det. Innovasjon er den viktigste drivkraften bak all konkurranse og økonomisk vekst i et marked. Den er også selve motoren i dagens kunnskapsbaserte økonomi og en viktig kilde til konkurransefortrinn. 


Et spørsmål om å overleve og vokse

En bedrifts evne til å komme opp med innovasjoner handler ikke bare om å overleve, men også om hvem som er mest konkurransedyktig i markedet. Innovasjoner påvirker både topp- og bunnlinjen. Samtidig som de kan brukes som effektivt strategisk virkemiddel for å:

 1. oppnå konkurransefortrinn
 2. konkurrere effektivt i både lokale og globale markeder
 3. tilpasse strategien til et marked i endring
 4. skape verdi og vekst
 5. oppnå overlegen ytelse

Fundamentet for økonomisk vekst

Årsaken til at såvel bedriftene som samfunnet trenger en jevn strøm av innovasjoner skyldes at innovasjoner har en fundamentalt viktig rolle for å oppnå økonomisk vekst over tid og langsiktige stabilitet og bærekraftige utvikling. Tenk bare hvordan samfunnet hadde sett ut idag uten oppfinnelsen av elektrisiteten, telefonen og mikrochippen. Uten disse radikale innovasjonene hadde vi fortsatt levd av primærnæringene. For forbruker betyr innovasjon høyere kvalitet og økt verdi på produkter og tjenester.

Produktets livssyklus

En annen viktig årsak til at vi trenger innovasjoner skyldes at alle virksomheter, teknologier, produkter og tjenester har en begrenset livssyklus. Ihvertfall i sin opprinnelige form. Når produktet kommer til sin metnings- og tilbakefase må det erstattes av et nytt produkt for at virksomheten skal bestå. Produktets livssyklus gjør derfor innovasjon en del av hverdagen.

Stadig tøffere konkurranse i et globalt marked.

Markedet til alle virksomheter blir dessuten stadig mer globalisert og konkurrentene jobber konstant med å prøve å forbedre sine produkter og tjenester for å forbedre sin lønnsomhet og markedsandeler. Dette krever at virksomheten gjør det samme for å unngå at de skal overta virksomhetens markedsandeler over tid.

Kundens krav og forventninger endres

Samtidig endrer kundens forventninger seg stadig raskere som et resultat av overgangen fra gårsdagens industrisamfunn til dagens globaliserte informasjons- og kunnskapssamfunn, hvor konkurransen er hardere enn noen sinne og hvor endringstaktens øker stadig.

Krever en stadig høyere endringstakt

Skal virksomheten overleve i dette nye konkurransesamfunnet med stadig mer kravstore kunder, må virksomheten også stadig endre seg raskere i takt med markedet og samfunnet for å unngå å komme i dissonans med det. Dette krever innovasjon overalt i virksomheten. Ikke bare i form av nye produkter og tjenester, men også i form av nye og forbedrede verdiskapningsprosesser, distribusjons- og salgskanaler, markedsføringsteknikker o.s.v. Alt må fornyes og forbedres og dette krever en eller annen form for innovasjon.

Kan gi midlertidig monopol situasjon

Sett fra et strategisk ståsted er innovasjoner viktige for enhver virksomhet. Ikke bare for å sikre en stabil vekst gjennom forbedrede konkurransefortrinn, men også fordi innovasjoner gir en midlertidig monopolsituasjon i markedet. Med dette menes at virksomheten oppnår en monopol situasjon i markedet hvis de oppnår suksess med en radikal og/eller disruptiv innovasjon. Denne monopolsituasjonen vil de beholde helt frem til konkurrentene rekker å imitere innovasjonen med nye konkurrerende verditilbud. Innovasjon medfører dermed at virksomheten kan ta ut en høyere profitt i en kortere periode, frem til konkurrentene rekker å komme med motsvar.

Denne midlertidige monopol situasjonen er normalt virksomhetens viktigste incitament for å drive med innovasjon. 

Alle teknologier har en begrenset evne til å skape innovasjon

De fleste innovasjoner er knyttet til bruk av teknologi på nye måter, men siden alle teknologier har et begrenset potensial til å skape nye innovasjoner vil den økonomiske veksten i samfunnet begynne å dale i takt med at vi klarer å utnytte dette potensialet. Helt til vi får en ny teknologi som setter fart på den teknologiske- og økonomiske utviklingen igjen. Ut i fra dette kan vi konkludere med at innovasjon er nødvendig for å drive samfunnet fremover og oppnå økonomisk vekst. Dette kalles bøleteorien og er noe vi kommer tilbake til i en egen artikkel.

Kontinuerlig innovasjon er en forutsetning for lønnsom drift over tid.

Det faktum at produktene, tjenestene og systemers livssyklus blir stadig kortere krever at virksomheten må være mer innovative enn før for å klare å holde følge med markedsutviklingen og kontinuerlig komme opp med nye eller forbedrede produkter, tjenester og systemer. Noe som setter stadig større krav til de ansattes kreativitet og innovasjonsevne.

En kilde til konkurransefortrinn

Den kanskje viktigste årsaken til at stadig flere virksomheter satser stadig mer ressurser på innovasjon skyldes at innovasjon er en av de viktigste driverne av konkurransefortrinn, da de fleste nye konkurransefortrinn i dagens marked kommer som et resultat av innovasjon. Innovasjoner har derfor fått en stadig større betydning for virksomhetens strategiske planlegging.

Kilder:

 • Al-Hakim, L., & Jin, C. (2010). Innovation in Business and Enterprise: Technologies and
  Frameworks (Vol. Hershey, PA, USA): IGI Global.
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InnovasjonJoseph A. Schumpeter >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Joseph A. Schumpeter
 • Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Innovasjonsformer og innovasjonstyper
 • Radikal innovasjon
 • Inkrementell innovasjon
 • Disruptiv innovasjon og teknologi
 • Innovasjonsdrivere
 • Innovasjonshindringer
 • Forskning
 • Innovasjonsprosessen
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Gründer / Entreprenør
 • Immaterielle rettigheter
 • Innovasjonsleder