Domene og webhotell fra OnNet.no

Før krisen oppstår

krise-forebygging

I fasen FØR KRISEN fokuserer vi på:

  1. diagnostisere sårbarhet i egen organisasjon og avdekke hvilke kriser som kan oppstå.
  2. forebyggende tiltak for å eliminere eller redusere sjansen for at situasjonen skal oppstå og minimalisere skadeomfanget.
  3. hva vi kan gjøre for å bygge opp en robust organisasjon som tåler kriser og som er godt forberedt om en krise skulle oppstå.

Kriser er dynamiske endringsprosesser. Før-krise fasen kan derfor sammenlignes med å planlegge en endring. Spørsmålet vi må stille oss selv før en krise oppstår er:

– Hvordan kan vi forberede oss på en krise?

Første fase går ut på å forebygge og avdekke risiko som kan føre til en krise. Dette gjør vi  ved å lage en beredskapsplan hvor vi velger ut hvem som har ansvar for de ulike områdene, skaper et team og trener dem opp. Deretter gjennomfører vi øvelser for å teste beredskapsplanen og kriseledelsen opp mot reelle kriser.

Kriseforberedelser

En normal kriseforberedelse vil si at virksomheten:

  • Lager en beredskapsplan og struktur for kriseorganisasjonen
  • Utvikler en krisestrategi
  • Etablerer et kriseteam 
  • Opplærer og trener kriseteamet 
  • Utarbeider en kriseplan, herunder risikovurdering og planer for videre drift i en krisesituasjon 
  • Utpeker en talsperson som læres opp og trenes kontinuerlig
  • Trener i hvordan media skal håndteres i en krisesituasjon 

Beredskap

Siden det ikke er mulig å eliminere all risiko og sårbarhet som avdekkes i en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) må vi utvikle en beredskapsplan som angir hvordan vi skal takle kriser og uønskede hendelser som kan oppstå. Målet med denne beredskapsplanen er å minimalisere de negative konsekvensene av kriser som kan oppstå.

Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon, slik at vi på forhånd vet hvordan situasjonen skal håndteres for å redusere skadevirkningene.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss