Domene og webhotell fra OnNet.no

pacesettende-lederstil

Hva er en innovasjonsleder?

En innovasjonsleder er den personen i organisasjonen som har ansvarets for selskapets, avdelingens eller en gruppes innovasjonsarbeid. Rollen krever en blanding av kreativitet, strategisk tenkning og ledelsesferdigheter for å fremme og implementere nye ideer, produkter, tjenester eller prosesser.

Innovasjonslederen skal:

  1. sørge for at selskapet har en organisasjonsstruktur og organisasjonskultur som stimulerer til innovasjon.
  2. sørge for at selskapet har en klar visjon for sitt innovasjonsarbeid og et definert innovasjonsmål, med en tilhørende innovasjonsstrategi som de følger for å nå målet.
  3. motivere medarbeiderne til medarbeiderdrevet innovasjon og co-creation.
  4. sørge for at støttefunksjonene og innovasjonsprosessen fungerer sammen på en kostnadseffektiv måte
  5. lede innovasjonsprosessen målrettet fremover mot selskapets innovasjonsmål.

En innovasjonsleder spiller en avgjørende rolle i å drive organisasjonen fremover ved å integrere innovasjon i alle aspekter av virksomheten. Ved å kombinere strategisk tenkning, kreativitet og ledelsesferdigheter, kan innovasjonslederen bidra til å skape en bærekraftig konkurransefordel og fremme kontinuerlig vekst og utvikling.

Hvem er innovasjonslederen?

Innovasjonslederen er ikke entreprenøren eller grunderen som på egenhånd etablerer et selskap for å realisere en forretningside de har. En innovasjonsleder er topp- og mellomlederne i veletablerte selskaper som har fått ansvaret for at selskapet konstant utvikler seg og kommer opp med innovasjoner som sørger for at de opprettholder sin konkurransekraft og markedsposisjon på en lønnsom måte.

Selv om toppledelsen kanskje delegerer ansvaret for innovasjonsarbeidet til en mellomleder som skal fungere som den operative innovasjonslederen, er det allikevel toppledelsen som har det overordnede ansvaret for innovasjonsarbeidet.

De færreste organisasjoner har en dedikert innovasjonsleder som kun jobber med de arbeidsoppgavene som inngår i innovasjonsledelse. I de fleste selskaper er dette kun en av flere ansvarsoppgaver en topp- og mellomleder har. Noe som kompliserer hele arbeidet og gjør at den såkalte “innovasjonslederen” ikke har tilstrekkelig med tid og ressurser til å utføre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. I tillegg mangler de ofte den nødvendige kompetansen som kreves for å lykkes med innovasjon. Forhold som er med på å drepe virksomhetens innovasjonsevne.

Innovasjonslederen bør ikke være den med best teknisk kompetanse (Kanter, 2006). Innovasjonsledere med sterke menneskelige egenskaper som holder innovasjonsteamet intakt, hjelper teamet med å sette felles mål, utnytte hverandres sterke sider og kunnskap mens innovasjoner er under utvikling, er de lederne som er best egnet til å lede innovasjonsprosessen og -arbeidet.

Ansvarsområder

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.