Domene og webhotell fra OnNet.no

Gruppe mennesker
Bilde: unsplash.com

Hva er ressursplanlegging?

Ressursplanlegging vil si:

å utvikle rutiner og systemer som sikrer at organisasjonens personalbehov blir ivaretatt på kort og lang sikt.

Dvs. langsiktige planer og systemer som sikrer at organisasjonen aldri mangler kvalifisert og trenet personell.

Hvorfor trenger vi ressursplanlegging?

Medarbeiderne er idag den viktigste ressursen til enhver virksomhet. Noe som gjør det viktig å planlegge hvordan vi skal håndtere, vedlikeholde og øke denne nøkkelressursen.

Ansatte vil slutte av ulike grunner, enten vi liker det eller ikke, og siden de aller fleste virksomheter ønsker å vokse, trenger alle virksomheter nye medarbeidere som kan ta over posisjoner som blir ledige i organisasjonen eller opprettet for å ta unna økt etterspørsel. 

For å unngå at dette skjer uten at vi har klare nye medarbeidere som kan gå inn i de ledige stillingene må personalet som ressurs planlegges og forvaltes på en skikkelig måte. Ressursplanlegging er derfor noe enhver virksomhet bør drive med.

Et viktig poeng med ressursplanleggingen ligger i å utnytte de rasjonaliseringsgevinstene som ligger i å ansette flere samtidig, m.h.t. samkjøring av opplæring og jobbtrening.

Dernest tar det tid å finne de rette kandidatene. Vet man i god tid før behovet oppstår hvem man vil trenge og hvilke krav vi skal stille til dem, er det mye enklere å rekruttere de rette kandidatene. Det viser all erfaring på området.

Talentrekruttering

En god analogi i denne sammenheng er toppklubbene i Champions Leage i fotball. PSG ble i 2017 kritisert for å ha brukt over £ 200 millioner på å kjøpe to spillere. Hvordan skal andre klubber kunne holde tritt med toppklubber som f.eks. PSG, Manchester City, Manchester United og Barcelona som bruker mer penger på å kjøpe en spiller enn andre Champions Leage klubber har i omsetning i løpet av et helt år var argumentene vi hørte. 

Svaret er å satse på tøff talentrekruttering og talentutvikling. En velbrukt strategi som har vært brukt i årtier i fotball med stor suksess. Istedenfor å satse på dyre etablerte spillere satser de heller på talenter som de selv kan utvikle gjennom å la dem gå gradene i klubben, før de etablerer seg på førstelaget som en klassespiller. Ikke bare gir dette klubben også muligheten til å forme talentet gjennom treningen klubben gir spilleren, men både spilleren og klubben blir også bedre kjent med hverandre og kan bygge relasjoner gjennom denne perioden, før spilleren blir en godt betalt klassespiller de kan bygge laget rundt. 

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.