Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Før du vet hva som er kundens kjøpsmotiv er det umulig å legge opp en formålstjenlig salgsstrategi eller salgspresentasjon.

Hvorfor har kunden et møte med deg? Hva er det de ønsker å oppnå? Hvor i kjøpsprosessen er de kommet og hvem deltar i beslutningssituasjonen?

En god og profesjonelt gjennomført BA skal skape empati mellom kunde og selger, samtidig som den skal avdekke hvilke kjøpsmotiver kunden har. Spesielt er vi opptatt av å avdekke hvilke av følgende tre kjøpsmotiver som styrer kunden:

  • Interesse/ønske-annerledes/erstatte/nyhet
  • Behov-forbedre dagens løsning/flaskehalser
  • Problem-resultat/effektivisere/økonomi

Hvor sterke disse ulike kjøpsmotivene er i forhold til hverandre går frem av grafen under.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss