Hvordan øke inntektene?

Den eneste måten en virksomhet kan øke sine inntekter på er gjennom å velge en av følgende fire strategier.

Kontantstrømanalyse

En detaljert oversikt over selskapets inn- og utbetalinger i løpet av regnskapsperioden med det mål å vise likviditetsendringer og årsaken til dette.