Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 22 av 26 artikler om Grunnleggende markedsføring

    Denne artikkelen er del 9 av 26 artikler om Sosiale medier

agenturer.no

Innholdsmarkedsføring er den norske betegnelsen på “content marketing“. Ett kommunikasjonvirkemiddel alle virksomheter har til rådighet for å markedsføre sitt eget verditilbud og løse definerte kommunikasjonsoppgaver. En naturlig konsekvens av at alle nå kan kommunisere med alle som et resultat av fremvekten av de nye digitale teknologiene og sosiale medier etter 2004. 

Reklamekanalene er ikke lenger forbeholdt store medievirksomheter, men er noe alle kan ta grep om selv. Alle virksomheter kan operere som «mediehus». Slik utvikler det seg nye former for markedsføring, nye kanaler, nye kunderelasjoner og nye forretningsmodeller.

Legger vi til grunn en svært åpen tilnærming kan det være vanskelig å skille innholdsmarkedsføring fra tradisjonell markedsføring, da uttrykket innholdsmarkedsføring  kan fremstå som et moteord fremfor noe som virkelig er nytt.

Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring handler om å skape, formidle og bruke digitalt medieinnhold og utnytte digitaliseringens store muligheter i markedsføringen til å skape konkurransefortrinn og bygge varige relasjoner. 

Målet er å engasjere kundene i form av relasjonbyggende brukeropplevelser. Brukeropplevelser som skal støtte opp under virksomhetens øvrige markedsføring og salgsinnsats for å danne en helhetlig opplevelse av virksomheten og dekke såvel kundenes informasjonsbehov som virksomhetens kommunikasjonsoppgaver. Noen ganger er det medieinnholdet i seg selv som er produktet, slik det alltid har vært for tradisjonelle medier.

Ettersom alt egenprodusert materiale som publiseres digitalt for å bygge gode, varige relasjoner til omgivelsene omfatter begrepet innholdsmakedsføring svært mange ulike kommunikasjonvirkemidler. Alt fra utleggelsen av egne nettsider, utsendelse av nyhetsbrev til kundene, blogging til posting på sosiale medier er innholdsmarkedsføring omfatter denne formen for markedsføring svært mange aktiviteter og virkemidler. 

Et kjennetegn for innholdsmarkedsføring er hvordan selgeren gjerne bruker mer avdempede virkemidler og utformer sitt medieinnhold slik at de skal oppnå fortrolighet og bygge relasjon med målgruppene. Dette til forskjell fra tradisjonell markedsføring som gjør alt for å få oppmerksomhet i markedsplassens skrik og skrål for sitt salgsbudskap.

Siden målet er å skape varige og gode relasjoner er det vanskelig å mål effekten av innholdsmarkedsføring konkret i kroner og ører. Effekten av denne innsatsen må vurdering ut i fra en helhetsvurdering av hvor godt den helhetlige markeds- og kommunikasjonsmiksen klarer å løse virksomhetens definerte kommunikasjonsoppgaver og bidra til at markedsmålet blir nådd på en kostnadseffektiv måte.

Definisjon innholdsmarkedsføring:

Innholdsmarkedsføring er en strategisk markedsføringsmetode som skal skape og distribuere attraktivt medieinnhold som når ut til og engasjerer en definert målgruppe i den hensikt å utvikle varige relasjoner som er verdifulle for begge partner

En strategisk markedsføringsmetode

At innholdsmarkedsføring er strategisk vil si at formålet er å oppnå en langsiktig effekt, fremfor en kortsiktig effekt i form av ett salg e.l. 

At innholdsmarkedsføring er en markedsføringsmetode vil si at dette er en fremgangsmåte for hvordan virksomheten kan utvikle og formidle egenprodusert medieinnhold, sammen med bruk av andre kommunikasjons- og markedsføringsmetoder i en markedsførings-miks, for å løse virksomhetens samlede kommunikasjons- og markedsoppgaver.

Nå ut til og engasjere en definert målgruppe

Målet med innholdsmarkedsføring er ikke å engasjere “alle”, men å nå en definert målgruppe. Denne målgruppen skal så engasjeres på en måte som resulterer i at gode, varige relasjoner oppstår.

Utvikle gjensidige og gode relasjoner

Siden målet ikke er å oppnå en kortsiktig målbar kommunikasjonseffekt, men å bygge varige, gode relasjoner mellom virksomheten og omgivelsene virksomheten er avhengig av for å eksistere og vokse, må innholdsmarkedsføring anses å høre inn under begreps paraplyen “relasjonsmarkedsføring“. Noe som betyr at vi kan benytte de samme grunnprinsippene som gjelder for relasjonsmarkedsføring når vi skal utvkle vår innholdsmarkedsføring. 

En av de norske strategene for innholdsmarkedsføring er Jakob Skåltveit, direktør for content services i byrået Making Waves.

Å skape gjensidige og gode relasjoner til sine kunder handler om langsiktig og tålmodig arbeid, hvor vi bygger tillit og relasjon gjennom det å sette brukernes (kundenes) behov og forventninger først – foran virksomhetens ønske om å oppnå økt salg idag. Skal vi lykkes med innholdsmarkedsføring må vi ta behovene og forventningene til målgruppene på ramme alvor og setter nytteverdi og inspirasjon foran egen kortsiktig salgskonvertering.

Vi må med andre ord være både ydmyk og tålmodig for å lykkes med innholdsmarkedsføring, da det tar tid å bygge tillit og troverdighet hos målgruppen.

Selv om målet med markedsføringen normalt vil være å selge, er kunsten nettopp det å ikke selge – paradoksalt nok. Tvert imot er målet å gi brukerne noe de ønsker eller trenger og som bygger relasjon. Da vil kunden etter hvert komme av seg selv, sier jens barland (2016).

Skape og distribuere attraktivt medieinnhold

Denne delen av definisjonen slår fast hva innholdsmarkedsføring går ut på. Nemlig å skape og distribuere attraktivt medieinnhold til en definert målgruppe som er viktig for virksomheten. Normalt vil dette være egenprodusert innhold, men dette er ikke noe krav.

Siden målet er å skape og distribuere egenprodusert innhold som målgruppen engasjerer seg i og finner attraktivt, må virksomheten definere seg selv som en innholdsprodusent som opererer på samme måte som mediehusene for å ha suksess med innholdsmarkedsføringen.

Vellykket innholdsmarkedsføring = Viral markedsføring

Innholdsmarkedsføring er ikke det samme som viral markedsføring som går ut på å skape unikt medieinnhold som engasjerer målgruppen så mye at budskapet går “viralt”. Det vil si at det spres av seg selv ved at de som ser budskapet begynner å dele det, kommentere det og klikke “like” for å ha nevnt noe. 

Vi kan imidlertid si at vellykket innholdsmarkedsføring er det samme som viral markedsføring, da begge markedsføringsmetodene har som mål å lage så attraktivt budskap som engasjerer målgruppen så mye at de begynner å dele budskapet med sine venner og bekjente.

Innholdsmarkedsføringen stopper imidlertid ikke her, da vi ikke er ute etter å skape enkeltbudskap som går viralt, men en serie attraktivt medieinnhold over tid som engasjerer målgruppen på en måte som skaper varige gode relasjoner og assosiasjoner.

Kilde:

 • Barland, Jens, Tor Bang, Arne Krokan og Monica Viken, red. 2016. Innholdsmarkedsføring: konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis. Cappelen Damm akademisk forlag
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Digital markedsføringGeriljamarkedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produktorientert og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Verdi- og samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • Du leser nå artikkelserien: Sosiale medier

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sosiale nettverkDet juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Sosiale medier
 • Bør virksomheten ha en sosial profil?
 • Drivkraften bak sosiale medier
 • Blogg
 • Microblogg
 • Forum
 • Podcats
 • Sosiale nettverk
 • Innholdsmarkedsføring
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Nettverksverdi
 • Sosial markedsføring
 • Sosial Media Managment teamet (SMM-teamet)
 • Reglement for bruken av sosiale medier
 • Viral markedsføring
 • Dilemmaer i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi budskap med andre?
 • Sosiale medier har 5 formål for en virksomhet
 • Gode strategiråd for bruk av sosiale medier
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Sosiale medier i krisehåndtering
 • Bruk av sosiale medier i rekrutteringen
 • Screening av kandidater (jobbsøkere)