agenturer.no

Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er den norske betegnelsen på “content marketing“. Ett kommunikasjonvirkemiddel alle virksomheter har til rådighet for å markedsføre sitt eget verditilbud og løse definerte kommunikasjonsoppgaver.

Innholdsmarkedsføring er en forlengelse av tradisjonell markedsføring og en naturlig konsekvens av at alle nå kan kommunisere med alle som et resultat av fremvekten av de nye digitale teknologiene og sosiale medier etter 2004. En utvikling som har gjort at reklamekanalene ikke lenger er forbeholdt de store medievirksomhetene med store reklamebudsjetter, men er noe alle kan ta grep om selv.

Legger vi til grunn en svært åpen tilnærming kan det være vanskelig å skille innholdsmarkedsføring fra tradisjonell markedsføring, da uttrykket innholdsmarkedsføring  kan fremstå som et moteord fremfor noe som virkelig er nytt.

Annonse

Definisjon innholdsmarkedsføring:

“Innholdsmarkedsføring er en strategisk markedsføringsmetode som skal skape og distribuere attraktivt medieinnhold som når ut til og engasjerer en definert målgruppe i den hensikt å utvikle varige relasjoner som er verdifulle for begge partner”

Dette kan illustreres slik:

innholdsmarkedsføring

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg