Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Støy er definert som uønsket lyd. Støy kan derfor være vanskelig å definere, da den som en oppfatter som uønsket lyd kan oppfattes som musikk for en annen. Støy trenger ikke nødvendigvis å ha noe med styrken på lyden å gjøre. det er opplevelsen av lyden som avgjør om vi opplever dette som støy eller ikke.

Styrken måles i desibel (dB). En alminnelig samtale ligger på omkring 65 dB, mens et rop når opp i omlag 80 dB. Skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles øker desibelnivået med tre dB. Lydeffekten av for eksempel 83 dB vil derfor være dobbelt så høy som lydeffekten av 80 dB.

Det er ikke bare intensiteten (lydstyrken) som er avgjørende for om en lyd er skadelig eller ikke. Hvor lenge støyen varer og hvor ofte man blir utsatt for den er også viktig. Derfor måles lydnivåer over tid. Måling av støy på arbeidsplassen er som regel basert på samlet støyeksponering over en hel arbeidsdag.

Når oppstår hørselsskader?

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Europa. Omlag halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar er meldinger om hørselskader.

Hørselsskade kan oppstå når:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss