Lightspeed webhotell
    Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler om Organisering av økonomien

Det finner mange måter å organisere økonomien på. Ytterpunktene er ren markedsøkonomi og planøkonomi. Mellom disse ytterpunktene ligger det som mange betegner som blandingsøkonomi og forhandlingøkonomi.

Forskjellene kan forenklet fremstilles slik:

Organisering av økonomien

Den grunnleggende forskjellen mellom de ulike økonomiske systemene går på om beslutningene fattes sentralt eller dessentralt. Forskjellene er vist i illustrasjonen under.

Markedsøkonomi               Blandingsøkonomi            Planøkonomi

Desentraliserte                            Plan og marked                          Sentraliserte
beslutninger                                 kombineres                                 beslutninger

Planøkonomi er det motsatte av markedsøkonomi. Alle land fører i praksis en blanding av de to økonomiske modellene, vanligvis med en hovedvekt på en av delene. Dette kalles «blandingsøkonomi». Dikotomien planøkonomi/markedsøkonomi oppfattes som idealtyper som en kan bruke for å sammenligne økonomiske systemer.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Organisering av økonomien

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Markedsøkonomi >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Intro til organisering av økonomien
  • Markedsøkonomi
  • Planøkonomi
  • Blandingsøkonomi
  • Forhandlingsøkonomi
  • Styringssystemer i økonomien
  • Uønsket fordeling av produksjon og inntekt
  • Markedssvikt
  • Arbeidsledighet
  • Miljøproblemer