Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er samvittighet?

Samvittighet er det overvåkende aspekteret av viljen vår og kalles ofte for etisk vilje. Samvittigheten kan beskrives som vår “indre stemme” som alltid snakker til oss når vi er i ferd med å gjøre noe vi anser som galt eller allerede har gjort noe som strider mot våre grunnverdier (verdigrunnlag). Hvis det å alltid snakke sant er en av våre grunnverdier vil vi få dårlig samvittighet hvis vi velger å lyve oss ut av en beklemt situasjon. Er det å snakke alltid sant ikke en grunnverdi for oss vil vi ikke få dårlig samvittighet. Så enkelt er det å forklare hva samvittighet er. Hvilken samvittighet vi har kommer dermed an på vårt verdigrunnlag og om vi velger å det er viktig for oss å følge våre egne grunnverdier.

I psykologien brukes samvittighet ofte om “det som leder til anger når en gjør noe som er imot ens moralske verdier, eller som leder til rettskaffenhet og integritet når våre handlinger er i overensstemmelse med disse normene“.

Vi kan si at samvittighet er en indre stemmen som alltid snakker til oss og som regulerer atferden vår, hvis vi velger å lytte til samvittigheten, slik at det vi sier og gjør alltid er i overenstemmelse med våre grunnverdier. I hvilken grad vi har en samvittighet kommer dermed til syne når vi setter våre uttalte grunnleggende verdier opp mot våre tanker, ord og gjerninger.

Samvittigheten er dermed den etiske viljen som gjør oss til moralske vesener. Samvittigheten kan være en intuisjon, følelse eller en intellektuell vurdering som bygger på moralske normer og grunnverdier.

Samvittighet er ikke det samme som skjeleevne

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss