Domene og webhotell fra OnNet.no

Opplevelsespyramiden er et verktøy utviklet for å analysere, forstå og forbedre det opplevelsesbaserte elementet ved et produkt (Lapland Centre of Expertise 2009).

Modellen representerer et idealprodukt og bidrar til å legge forholdene til rette for å skape meningsfulle opplevelser. Opplevelsespyramiden inkluderer to ulike perspektiver; kundens opplevelse og de ulike produktelementene.

Elementene som er inkludert i modellen er i stor grad i overensstemmelse med det Pine og Gilmore (1998) trekker frem som nøkkelelementer i opplevelsesproduksjon.

opplevelsespyramiden

Nederst i opplevelsespyramiden finner vi de elementene som påvirker kundens opplevelse:

  • Individualitet
  • Autentisitet
  • Tema
  • Flersanselighet
  • Kontrast
  • Interaksjon

Når disse elementene inkluderes i produktet, øker muligheten for at kunden får en sterk følelsesmessig opplevelse, som endelig kan føre til personlig forandring hos kunden (Tarssanen og Kylänen 2007).

Det er for øvrig viktig at alle elementene er til stede gjennom hele produksjonsprosessen – fra markedsføring til kundeoppfølging i etterkant av kjøp og konsum.

Produktelementene

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.