Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Møte og forhandling

Horisontal samordning oppnås gjennom møter, arbeidsgrupper, utvalg og samtaler, og er en av de sterkeste styringsverktøyene en leder har.

Mellommenneskelig kommunikasjon som styringsverktøy

Styringgjennom direkte ordre, møter, samtaler, rådgivning, rettledning, opplæring, trening er utvilsomt det mest effektive styringsverktøyet

Nettverksbygging

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene.