Domene og webhotell fra OnNet.no

Innovasjonsprosessen angir:

“Prosessen en innovasjon må bevege seg igjennom for å ta steget fra ide til suksess”.

Innovasjonsprosessen er en angivelse av hvordan selskapet produserer innovativ outputs fra innovativ inputs under kontekstuelle betingelser. Målet med innovasjonsprosessen er å skape effekt; dette kan være inntekter eller det kan være effekt i form av bedre prosesser,
systemer eller praksis.

Prosessene vil variere etter hvilken bransje man er i, størrelsen på organisasjon, organisasjonens strategi og hvilke erfaringer ansatte i bedriften har fra tidligere innovasjonsarbeid. Likevel er det ett aspekt som kjennetegner innovasjonsprosess (Pavitt, 2005);

«Innovasjonsprosesser innebærer utforskning og utnyttelse av muligheter for nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester».

Avgjøres av innovasjonsform og innovasjonstype

Hvordan denne innovasjonsprosessen forløper er avhengig av hva slags innovasjon vi snakker om. Det er stor forskjell på en radikal og inkrementell innovasjon. Av den grunn må vi starte med å definere hva slags innovasjon vi snakker om før en operasjonalisering av begrepet gir noen mening.

I faglitteraturen er det vanlig å skille mellom følgende innovasjonstyper:

  • Selskapsetablering – etablering av et nytt selskap for å realisere entreprenørens forretningside.
  • Tekniskinnovasjon – forbedring eller utvikling av en ny teknologi
  • Produktinnovasjon – forbedring eller skapning av ett nytt produkt
  • Tjenesteinnovasjon – forbedring eller skapning av en ny tjeneste
  • Prosessinnovasjon –  forbedring eller skapning av en ny verdiskapningsprosess i virksomheten
  • Organisatorisk innovasjon – forbedring av en måten en virksomhet er organisert og/eller ledet på.
  • Markedsinnovasjon – gå inn på nye markeder med eksisterende eller nye produkter og tjenester.

3 trinns innovasjonsprosess

Selv om det er store forskjeller mellom disse innovasjonsformene, har de også mange likhetstrekk.

innovasjonsprosessen

Innovasjonsprosessen fra ide til ferdig produkt, tjeneste eller system kan grovt sett deles inn i tre hovedprosesser i følge den klassiske innovasjonslæren:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss