Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et kombinasjonsfond?

Som det går frem av navnet er et kombinasjonsfond en kombinasjon av et aksjefond og rentefond. Et kombinasjonsfond er med andre ord et fond som investerer både i rentebærende verdipapirer og aksjer. De kan f.eks. investere 50% av forvaltningskapitalen i aksjer og 50% i rentebærende papirer (f.eks. obligasjoner). Fondskapitalen er summen av alle fondsandeler som er solgt.

Det finnes her ingen standardisert inndeling av hvor stor andel av forvaltningskapitalen som skal investeres i aksjer og rentebærende papirer. Fordelingen mellom aksjer og rentebærende papirer vil derfor variere fra kombinasjonsfond til kombinasjonsfond.

Typer kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene inndeles i følgende grupper:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.