Kontroll og evaluering av Internett planen og nettstedet


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 24 av 26 artikler om Digital markedsføring >> Eget nettsted
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Selv om man har gode analytikere, strateger, taktikere, kreatører og utøvere, vil det alltid være rom for forbedringer. For å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategien og planen kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.

Ikke bare gir avviksanslysene deg svar på om målet er nådd eller ikke. Gjennom avviksanalysene får vi en tilbakemelding på hva vi gjør rett og galt, slik at vi kan lære av våre suksesser og fiaskoer. Uten dem er det umulig å registrere og måle vesentlige avvik fra planene, finne årsakene og rette på forholdene.

Kontrollprosessen kan illustreres slik:

Dette er imidlertid en kontinuerlig prosess som aldri tar slutt. Ideelt sett bør man aldri gjennomføre noe på Internett i full skala før man har testet effekten av tiltaket på forhold, slik at man har muligheten til å avdekke feil og mangler, og rette dem før tiltaket lanseres i full skala.

Utgangspunktet for alle effektmålinger er målsetningene som var satt for tiltaket/aktiviteten. Det er avvik i forhold til dette målet som skal avdekkes i avvikanalysen og korrigeres. Mangler man gode målbare målsetninger for aktiviteten er det derfor også umulig å måle effekten av tiltaket. Av den grunn er det ekstremt viktig å utvikle gode målbare målsetninger for alle tiltak og aktiviteter som iverksettes i forbindelse med utviklingen av det nye nettstedet.

kontroll-sirkelen

Det lønner seg å utvikle kontroll og evaluerings rutinene til målsetningene før nettstedet utvikles.

Hvilke og hvordan disse kontroll og evaluerings rutinene bør legges opp, er avhengig av hvilke verdiaktiviteter nettstedet skal bestå av og nettstedets kompleksitet. Kontroll og evalueringsprosessen kan best illustreres gjennom styringshjulet over som viser viser grunnprinsippet for denne prosessen.

styringshjul

Det starter med et overordnet mål og strategi for virksomheten og for de ulike perspektivene og prosessene i systemet til systemanalytisk verdiledelse. Disse må operasjonaliseres til konkrete målbare mål for alle prosesser, grupper og individer i virksomheten, og man må velge hvilke styringsparametre man skal måle deres prestasjonene- og resultatene etter.

Når dette er gjort kan planene settes ut i livet, før man begynner å gjennomføre resultatmålinger og -vurderinger for å vurdere om målene blir nådd. Avdekkes avvik må nye planer og tiltak iverksettes etter en analyse av årsaken til avviket. Dernest foretas nye resultatmålinger og -vurderinger for å sjekke at avviket er eliminert. På denne måten lærer vi av våre beslutninger og handlinger for å komme frem til hvordan vi kan lære og forbedre våre forretningsprosesser og kundeverdier.

4 grunnleggende styringsoppgaver

Ved å inkludere de 4 grunnleggende styringsoppgavene som finnes i enhver virksomhet i styringshjulet får vi en bedre oversikt over hva styring- og kontrollprosessen faktisk går ut på:

 • Planlegging: Fastsettelse av mål og strategi
 • Utfør: Sett strategien ut i livet
 • Følg opp: Kontroll at målet blir nådd gjennom kontinuerlig prestasjons- og resultatmålinger.
 • Forbedre: Bruk lærdommen til å forbedre eksisterende forretningsprosesser og forbedre eksisterende.

Disse overordnede styringsoppgavene er en evigvarende prosess, derfor fremstilles oppgavene som et styringshjul som aldri stopper å rulle. De viktigste hovedoppgavene innenfor hver av disse fire styringsoppgavene er vist i modellen under.

styringshjulet

Start med å definere alle kontrollområdene og hvilke mål som skal nås innenfor hvert av disse kontrollområdene. Velg så hvilke måleparametre som skal brukes for å måle eventuelle avvik, målemetode og hvordan dataene til målemetoden som skal avdekke eventuelle kvalitetstap skal innhentes og tolkes, av hvem og når.

Å gjennomføre budsjettkontroll og kontroll av tidsplaner er relativt enkelt hvis man følger etablerte kontrollrutiner. Vanskeligere er det å avdekke kvalitetstap i de prosessene som inngår i verdiaktivitetene til nettstedet og om markeds- og SEO målene blir nådd.

Utvikl gode målekort for alle måleparametrene og integrer måleparametrene og avviksanalysene som en del av virksomhetens Business Intelligence system, slik at disse måleparametrene for nettstedet blir en naturlig del av ledelsen overvåkningsparametre for markedssystemet virksomheten er en del av. 

 

 

 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> Eget nettsted

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringerUtvikling og implementering av nettstedet i virksomhetens verdikonfigurasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Eget nettsted: Før du starter utviklingen
 • Hvor lønnsomme er nettsidene dine?
 • Sett klare mål og definer målgruppen
 • Start med en situasjonsanalyse før du lager Internett planen
 • Internettplan for virksomhetens nettsted
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal nettstedet løse?
 • Nettstedets plass i virkemiddelstrategien
 • Nettstedets plass og funksjon i verdikjeden
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Logistikk og produksjonsprosessen
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Salg og markedsføring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Kundeservice og oppfølging
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Rekruttering
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Opplæring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Innkjøp
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Presse og investor informasjon
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Trade promotion
 • Bedriftsblogg
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Styring, rapportering og administrasjon
 • Nettstedets oppgave- og innholdstrategi
 • Utformingstrategi : Retningslinjer for nettstedets visuelle utforming og utseende
 • Teknologisk strategi : Valg av publiseringsløsning og plattform
 • SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer
 • Kontroll og evaluering av Internett planen og nettstedet
 • Utvikling og implementering av nettstedet i virksomhetens verdikonfigurasjon
 • Unngå de kjente feilene når nettsidene skal utformes!