Domene og webhotell fra OnNet.no

Selvledelse har fått stadig større oppmerksomhet etter årtusenskifte etter at flere studier har vist at ansatte som får ansvar og selv kan bestemme hvordan de skal løse sine oppgaver er mindre utsatt for stress enn andre og yter bedre. 

Innholdsfortegnelse

Hva er selvledelse?

Selvledelse er “evnen til å lede og motivere seg selv for å nå ønskede mål“. Selvledelse kan også defineres som (Karp, 2019:16) “å påvirke seg selv til å gjøre konstruktive og gode valg og grep for å bedre håndtere eget liv“. Begrepet omfatter metoder, ferdigheter og strategier som en kan benytte seg for å styre egne aktiviteter og mål.

Selvledelse går med andre ord ut på å gi den enkelte i organisasjonen muligheten til å ta ansvar for planlegging og gjennomføring av eget arbeid innenfor en akseptert rammer mellom individet og virksomheten.

Selvledelse er en viljestyrt aktivisering av bevisstheten for å påvirke oss selv. Begrepet har sitt opphav i Selvbestemmelsesteorien, eller “Self-Determination Theory” på engelsk. En behovsteori som ble publisert av Deci og Ryan i 1985.

Når vi snakker om selvledelse må vi skille mellom:

  • Self-leadership
  • Self-management.

Self-management

Self-management er (Sauers, Hunt og Bass, 1990:18):

”en prosess hvor en person aktivt implementerer spesifikke prosedyrer for å kontrollere deres atferd”.

Denne typen for selvledelse er den “eldste” typen og omhandler for det meste “hvordan” jobben skal gjøres (Stewart, Courtright og Manz 2011:188). For eksempel kan et individ ha kontroll over hvordan de legger opp sin egen jobbhverdag ved å styre og legge opp egne rutiner og ved å sette seg mål.

Self-ledership

Self-leadership er en samlebetegnelse som omhandler selfmanagement, såvel som kognitive strategier. Kognitive strategier består av naturlige belønninger og konstruktive tankemønster strategier. Litt forenklet kan vi si at kognitive strategier handler om å ha strategier for å påvirke sine egne tanker, og på den måten motivere seg selv. Her har individet kontroll over hvordan, hva og hvorfor noe gjøres.

Teorien på dette område handler om å sette egne mål og motivere seg selv gjennom å lede tankene, handlingene og troen på egen mestring, i motsetning til å bli ledet av andre, hvor man løper etter andres mål i håp om å få belønning eller slippe straff (Johannesen & Olsen, 2008:108).

Hvorfor selvledelse?

Selvledelse har kommet på dagsorden etter årtusenskifte av flere årsaker. Noen viktige årsaker er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss