Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 1 av 14 artikler om Norsk økonomi

    Denne artikkelen er del 13 av 13 artikler om Samfunnsutvikling

For å vise deg hvordan Norge har utviklet seg fra å være et jeger- og sankesamfunn til å bli et jordbrukssamfunn, og videre til et industrisamfunn, informasjons- og kunnskapssamfunn og til dagens nettverkssamfunn vil vi i denne artikkelserien gå igjennom hvordan norsk økonomi har utviklet seg fra før år 1350 og frem til 2000. Hovedvekten av gjennomgangen er lagt på hvordan Norge tok skrittet fra å være et jordbrukssamfunn til å bli et industrisamfunn.

Vi vil her gå igjennom:

Du leser nå artikkelserien: Norsk økonomi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Norsk økonomi før 1350 >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Norsk økonomi – fra år 1350 til 2000
 • Norsk økonomi før 1350
 • Norsk økonomi 1350 – 1537
 • Norsk økonomi 1537 – 1800
 • Norsk økonomi 1800 – 1850
 • Norsk økonomi 1850 – 1900
 • Den andre industrielle revolusjon
 • Norsk økonomi 1900 – 1930
 • Norsk økonomi 1930 – tallet
 • Norsk økonomi 1940 – tallet
 • Norsk økonomi 1950 – 1960 – tallet
 • Norsk økonomi 1970 – tallet
 • Norsk økonomi 1980 – tallet
 • Norsk økonomi 1990 – tallet
 • Du leser nå artikkelserien: Samfunnsutvikling

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Fire industrielle revolusjoner
      Andre artikler i serien er: 
 • Fra preindustrielt til postindustrielt samfunn
 • Jeger og sankesamfunn
 • Jordbrukssamfunn
 • Industrisamfunn
 • Informasjons – og kunnskapssamfunn
 • Nettverkssamfunn
 • Utviklingssamfunn ( utviklingsland )
 • Paradigme og paradigmebetraktninger
 • Økonomisk utvikling – Schumpteter sin bølgeteori
 • Teorier om industrikapitalistisk utvikling
 • Organisering av økonomien
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Norsk økonomi – fra år 1350 til 2000
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.