Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Skrift angir den grunnleggende skriftarten man arbeider med. I dagligtale brukes ofte ordet font, som betyr “et sett blytyper i en gitt skrift, størrelse, vekt og/eller variant“, for eksempel «10 punkt Times New Roman bold».

Begrepene font og skrifttyper er to begrep som betyr det samme. Begrepene brukes til å beskrive en skrift(familie), f.eks. Helvetica og Times New Roman. 

De første skifttypene stammer allerede tilbake til det gamle Egypt som benyttet to ulike skrifttyper (hieratisk og demotisk) i sitt språk. Dette var hieroglyfer som enten var risset inn i stein eller skrevet på papyrus.

Etter at Johann Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten i 1430-årene ble det påkrevd å standardisere de enkelte tegnene for at de skulle være lett gjenkjennelige og lett leselige. Gutenbergs opprinnelige skrifttype ble kalt for textura, men det oppstod etter hvert forenklede versjoner, først Schwabacher og senere (omkring 1512) kom Fraktur, som ble dominerende helt til ca. 1890, da antikva ble stadig mer dominerende.

Etter at fotosats og offset tok over for blysats, og særlig etter at tekstbehandling på PC ble alminnelig, har vi fått hundrevis av nye skrifttyper.

Skrifttypenes oppbygning (anatomi)

De fleste skrifttyper er bygd opp av en grunnstrek og en hårstrek. Enkelte skrifttyper har i tillegg det vi kaller seriffer (se illustrasjonen under).

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss