Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en skrift (font)?

Skrift angir den grunnleggende skriftarten du arbeider med. I dagligtale brukes ofte ordet font, som betyr “et sett blytyper i en gitt skrift, størrelse, vekt og/eller variant“. Eksempel på en font er «10 punkt Times New Roman bold».

Begrepene font og skrifttyper er to begrep som betyr det samme. Begrepene brukes til å beskrive en skrift(familie), f.eks. Helvetica og Times New Roman. 

De første skifttypene stammer fra det gamle Egypt, men det var først etter at Johann Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten i 1430-årene at det ble påkrevd å standardisere de enkelte tegnene for at de skulle være mulig å trykke dem og sikre gjenkjennelighet og lett leselige. Etter at fotosats og offset tok over for blysats, og særlig etter at tekstbehandling på PC ble alminnelig, har vi fått hundrevis av nye skrifttyper.

Skrifttypenes oppbygning (anatomi)

De fleste skrifttyper er bygd opp av en grunnstrek og en hårstrek. Enkelte skrifttyper har i tillegg det vi kaller seriffer (se illustrasjonen under).

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss