Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Utsagnmetoden består i at respondenten får forelagt flere utsagn som han eller hun skal ta stilling til.

F.eks: kan man be respondenten krysse av på de utsagnene som er listet opp under:

En annen variant av denne metoden er å forelegge respondenten navnene på undersøkelses objektene (De merkene eller leverandørene/produsentene som inngår i undersøkelsen). Før så intervjueren leser opp forskjellige utsagn f.eks beskrivelse av en egenskap ved leverandøren. Respondenten skal så remse opp de merkene eller leverandørene utsagnet passer for. Er det et spørsmål om leverandører av aluminium, kan utsagnet f.eks være:

” De leverer aluminium til fornuftige priser”

I Norge er det to leverandører av aluminium; Elkem og Norsk Hydro. Respondenten blir så bedt om å svare på hvem av disse to som tilfredsstiller kravet.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss