Domene og webhotell fra OnNet.no

Fremtidens yrker
Photo by Magnet.me

Selv om det ikke finnes en beslutningsprosess vil vil passe i alle situasjoner, bør beslutningsprosessen allikevel følge disse 11 beslutningstrinnene som tilsammen utgjør beslutningsprosessen.

11 trinns beslutningsprosess

Selve beslutningsprosessen kan deles opp i 11 trinn:

 1. Forberedelse.
 2. Kartlegg beslutningssituasjonen, også kalt behovsanalyse (hva er dagens problem og behov?)
 3. Definer beslutningsproblemet, også kalt målformulering (hva ønsker vi å oppnå?)
 4. Informasjonsøking (hvilken beslutninginformasjon trenger du for å treffe en beslutning?)
 5. Finn beslutningalternativer, også kalt løsningsalternativer (Finn alternative valg)
 6. Konsekvensanalyse (Fastsett konsekvensene av forskjellige valg).
 7. Velg beslutningskriterier (kriterier for beslutningen).
 8. Evaluer beslutningsalternativene: Vurder de forskjellige konsekvensene opp mot kriteriene og mot hverandre.
 9. Valg av den beste løsningen på problemet
 10. Gjennomføring av beslutningen (valget)
 11. Etterprøving og evaluering av beslutningen

En del av grunnlaget for de øvrige trinnene vil være lagt i forberedelsene.

Vi skal nå se nærmere på hvert av trinnene.

1. Forberedelse

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.