Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Den siste delen av utvalgsplanen skal vi vie til følgende problemstilling;

  • Hvordan skal vi få tak i undersøkelsesenhetene vi har bestemt oss for å studere?

La oss si at du har bestemt deg for et enkelt tilfeldig utvalg bestående av 100 næringslivsledere innenfor dagligvarehandelen, og at utvalget du trekker skal danne grunnlaget for en survey – undersøkelse.

For at dette skal være mulig å trekke dette utvalget er det en forutsetning at du har en oversikt over alle næringslivslederne i dagligvarehandelen. Spørsmålet er bare; Hvordan skaffer man seg så en slik oversikt ?

Løsningen de fleste ender opp med, er å kontakte et adresseformidlingsbyrå som har konsesjon fra Datatilsynet til å leier ut adresse- og telefonlister.

Det finnes mange bedrifter som leier ut adresselister og telefonlister som man kan trekke utvalget man trenger fra. De største adresseformidlingsbyråene i Norge er i dag Teledialog AS, PAS (Postens adresseservice) og Sandberg AS. Hvordan disse registrene er bygd opp, og hvor mange adresser eller telefonnummer de inneholder varierer. Postens adresseregister inneholder f.eks. navn og adresse til mer enn 190.000 bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Adressene er fordelt på 350 branser etter ISIC standarden (International Standard of Industrial Classification), antagelig den mest benyttede kategoriseringsstandarden av bransjer. ISIC – kodene bygger på ni hovedgrupper:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss