Lightspeed webhotell

Prisprofil: Høypris eller lavpris profil?

Hvilken prisprofil skal virksomheten satse på å føre;

  • Høypris profil
  • Nøytralpris profil
  • Lavprisprofil

Selv om det ikke er noen klar sammenheng mellom pris og kvalitet har allikevel folk flest den oppfatningen at det er en slik sammenheng. Her gjelder følgende tommelfingerregel:

“Jo høyere kvalitet (psykisk-, sosial- og funksjonell) kunden opplever produktet/tjenesten har, jo høyere pris er de også villig til å betale”.

Dette viser all forskning og erfaring på området. Prisen er dessuten et av de sterkeste virksomheten kan bruke for å differensiere (skille) seg ut fra konkurrentene på.

Høypris vs lavpris profil

En høypris profil signaliserer psykologisk sett en høy kvalitet og sosial status, mens en lavpris profil signaliserer det motsatte.

Nøytralpris profil

Nøytral prising vil si at prisen ikke brukes som et virkemiddel til å oppnå markedsandeler. Denne metoden minimerer rollen av prising som et markedsverktøy i forhold til andre verktøy.

Prisingen skal her være en mellomting mellom høy og lav pris, og å finne den balansen er vanskelig. Nøytralprising trenger ikke å ligge i midtsjiktet av lav og høy pris. I prinsippet kan den nøytrale prisen være den høyeste eller laveste i markedet (Nagle og
Holden 2002).

En bedrift bruker vanligvis denne metoden fordi det ikke er forutsetninger til stede for noe som passer bedre. Denne prisingmetoden er spesielt vanlig i bransjer hvor kundene er spesielt verdisensitive, noe som fordrer skummingsprising, mens konkurrentene er mer
volumsensitive noe som fordrer penetrasjonsprising. Denne prisingsmetoden kan også velges når man skal promotere en ny produktlinje (Nagle og Holden 2002).

Valg av prisprofil

Her gjelder det å velge en prisprofil og et prisnivå som stemmer overens med inntrykket de øvrige konkurransevirkemidlene prøver å gi kundene, slik at prisprofilen bygger opp under dette helhetsinntrykket virksomheten prøver å gi.


Prisnivå:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg