Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 13 av 32 artikler om Pris


Prisprofil: Høypris eller lavpris profil?

Hvilken prisprofil skal virksomheten satse på å føre;

 • Høypris profil
 • Nøytralpris profil
 • Lavprisprofil

Selv om det ikke er noen klar sammenheng mellom pris og kvalitet har allikevel folk flest den oppfatningen at det er en slik sammenheng. Her gjelder følgende tommelfingerregel:

“Jo høyere kvalitet (psykisk-, sosial- og funksjonell) kunden opplever produktet/tjenesten har, jo høyere pris er de også villig til å betale”.

Dette viser all forskning og erfaring på området. Prisen er dessuten et av de sterkeste virksomheten kan bruke for å differensiere (skille) seg ut fra konkurrentene på.

Høypris vs lavpris profil

En høypris profil signaliserer psykologisk sett en høy kvalitet og sosial status, mens en lavpris profil signaliserer det motsatte. En høy-pris profil kalles også å ta en premium pris.

Høy pris vs. lavpris

Høypris profil

Høypris profil: For å kunne føre en premium pris må det være noe ved verditilbudet som forsvarer at selgeren kan ta denne høyere prisen. Normalt er det ikke kostnadene som er knyttet av å levere et produkt eller tjeneste av en høyere kvalitet som forsvarer en premium høypris profil, men ulike meta-verdier som er lagt til produktet eller tjenesten gjennom merkevarebygging og som utgjør det vi kaller meta-produktet. Dvs. følte fordeler og kundeverdier vi ikke kan se eller ta på. En høy-pris profil krever også et design som skiller merket ut fra andre sammenlignbare merker og en totalopplevelse som føles bedre for kunden enn det andre merker kan gi. Produktutvikling og tjenestedesign er derfor to andre nøkkelord for dem som ønsker å føre en høy-pris profil, også kalt ta en premium pris.

Det er disse mekanismene som gjør at noen gladelig betaler 50-100% mer for en fersk kotelett lekkert anrettet i en ferskvaredisk i flotte sentrale lokaler hvor en kunnskapsrik betjening kan gi gode råd hos hi-class matvarekjeden, fremfor en frossen tilsvarende kotelett i frysedisken hos en lavprisbutikk ved siden av motorveien.

Høyprisstrategien kalles også markedsfokusering, for ved å sette en høy pris sikter vi oss inn mot en mindre, bestemt del av markedet. Strategien kan kombineres med høyt reklame- og markedsføringstrykk og kalles da «hurtig markedsfokusering». Velger vi en høyprisstrategi med lite markedsføring, snakker vi om «sakte markedsfokusering».

Appel er et typisk eksempel på et merke som i over 10 år har kunnet ta rundt 20% høyere pris for sine produkter enn konkurrentene har kunne ta. En prisaksept Appel har klart å bygge opp gjennom sin merkevarestrategi som har posisjonert Apple som det mest brukervennlige designet og et statussymbol som de kule og vellykkede bruker.

Et annet eksempel på høyprisstrategi er bilprodusenten Mercedes Benz. De konkurrerer i høyprismarkedet med de fleste modellene sine, og de differensierer seg på to måter: De produserer biler som holder en høy faktisk kvalitet, og de har bygd opp merkevaren Mercedes til det den er i dag – assosiert med luksus, vellykkethet, trygghet og stil.

Lavpris profil

For å kunne føre en lavpris profil må bedriften føre en kostnadsleder strategi som et resultat av at bedriften har en vesentlig lavere kostnadsstruktur for sine verditilbud enn det konkurrentene har. De kan derfor satse på å selge store volum med små fortjenestemarginer. Har bedriften ingen klare kostnadsfortrinn gjennom stordriftfordeler og verdiskapningsprosessen kan bedriften ikke velge en lavpris profil. Satser man på en lavprisprofil må kostnadene skjæres overalt dette er mulig og velge en sparsommelig markedsføring som bekrefter dette inntrykket.

Lavprisstrategien kalles også markedsspredning, for ved å legge seg på en lav pris klarer man å spre produktet sitt i markedet på en effektiv måte. Man kan velge å kombinere den lave prisen med et stort markedsføringstrykk. Da snakker vi om «hurtig markedsspredning». Velger man å ha mindre trykk på markedsføringen, altså lite reklame, PR og så videre, kalles dette for «sakte markedsspredning».

En lavprisstrategi krever en lavprisorientert markeds- og salgsstrategi, og salgsfunksjon. Alle elementer i salgsfunksjonen må være i tråd med den overordnede lavprisstrategien. Standardisering, høye volum, lave marginer, lave salgskostnader, enkle budskap, korte salgssykluser, enkle kjøpeprosesser hos kunder, og en kostnadsgjerrig kultur er stikkord i denne sammenheng.

Dette er en aggressiv strategi som på en måte er «dyr», for produsenten velger å tjene mindre på hver solgte enhet. Den lave prisen må derfor føre til økt salg slik at man «tar igjen» det man hadde fått ved å kreve en høyere pris per enhet. Lavprisstrategien kan også lett utløse en priskrig eller andre mottrekk fra konkurrenter som er etablerte, og som har råd til å tjene mindre en periode for å forsvare markedsposisjonen sin.

Nøytralpris profil

Nøytral prising vil si at prisen ikke brukes som et virkemiddel til å oppnå markedsandeler. Denne metoden minimerer rollen av prising som et markedsverktøy i forhold til andre verktøy.

Prisingen skal her være en mellomting mellom høy og lav pris, og å finne den balansen er vanskelig. Nøytralprising trenger ikke å ligge i midtsjiktet av lav og høy pris. I prinsippet kan den nøytrale prisen være den høyeste eller laveste i markedet.

En bedrift bruker vanligvis denne metoden fordi det ikke er forutsetninger til stede for noe som passer bedre. Denne prisingmetoden er spesielt vanlig i bransjer hvor kundene er spesielt verdisensitive, noe som fordrer skummingsprising, mens konkurrentene er mer
volumsensitive noe som fordrer penetrasjonsprising. Denne prisingsmetoden kan også velges når man skal promotere en ny produktlinje.

Valg av prisprofil

Her gjelder det å velge en prisprofil og et prisnivå som stemmer overens med inntrykket de øvrige konkurransevirkemidlene prøver å gi kundene, slik at prisprofilen bygger opp under dette helhetsinntrykket virksomheten prøver å gi.

Prisnivå:

Bedriften må klarlegge hvilket prisnivå de vil legge seg på i forhold til konkurrentene (markedspris). I utgangspunktet kan virksomheten velge mellom å føre en av følgende prisnivå strategier for å bygge opp under og signalisere produktets verdi:

 • Over markedspris – dette er en høypris profil, hvor virksomheten bevisst legger seg over markedsprisen for å signalisere at de er bedre eller har høyere kvalitet enn konkurrerende verditilbud på en eller flere måter.
 • Markedspris – dette er gjennomsnittsprisen i bransjen og er den vanligste prisprofilen å velge.
 • Under markedspris – legger man seg bevist på en pris som ligger under markedsprisen fører man en lavprisprofil for å signalisere at her får man mye igjen for pengene.

Når det gjelder hvilke av disse tre prisnivåstrategiene virksomheten bør velge gjelder følgende tommelfingerregler.

Samme nivå

Når det er liten produktdifferensiering, er det mulig å fastsette prisen slik at den ligger nær konkurrentene. Det er normalt små muligheter til å ta høyere priser, og hvis man ligger under markedspris, er det stor risiko for mottiltak, Når man er usikker på etterspørselsforholdene, er det mange som velger å følge konkurrentene for å være på den sikre siden.

Under markedspris

Prissetting under markedspris er en mer aggressiv form, hvor man prøver å øke salgsvolumet og høyne markedsandelen ved å sette lavere priser enn konkurrentene. Dette kan være aktuelt hvis bedriften har lavere kostnader enn konkurrentene eller produktet har dårligere kvalitet. Forutsetningen er at etterspørselen er elastisk.

Faren ligger i at konkurrentene kan følge etter, og at forbrukerne kan oppfatte varen som dårlig. Mange forbinder høy pris med høy kvalitet.

Over markedspris

Har man klare produktfordeler kan man ta en høyere pris enn konkurrentene. En prissetting som er typisk for “eksklusive” produkter som spiller på kvalitet og status. Uelastisk etterspørsel.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Pris

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Prisstrategi og prispolitikkMarkedsform (markedsstruktur) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Pristyper
 • Markedslikevekt (markedskrysset)
 • Etterspørselskurven
 • Tilbudskurven
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • Mål for prispolitikken
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Prisnivå og prisprofil (Premium pris vs. lavpris)
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
 • Krysspriselastisitet
 • Prisdifferensiering
 • Produktmiks og bundling prising
 • Tidlig kjøp prising
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Priskalkulasjon : Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Etikkorientert prissetting
 • Prisregulering
 • Psykologisk prissetting