Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 8 av 11 artikler om Hybrid-verdikjede

Nå som du har tatt alle de grunnleggende valgene med hensyn til valg av mål, strategi og forretningsmål for din nye hybride-verdikjede, gjenstår det nå bare å tegne opp den nye hybride-verdikjeden virksomheten ønsker å etablere, med noter som beskriver de ulike delene av den i detalj med linjer som viser bindeledd og alle samhørighetsforhold mellom verdiaktivitetene i den. 

Dette for å kunne kommunisere og få alle ansatte som skal sette den nye hybride-verdikjeden ut i livet inn i hva den består av, hva som blir endret, på hvilken måte og hvordan den vil virke etter endringene. Kun da kan man gjøre seg håp om at man vil kunne lykkes med transformasjonen av den eksisterende verdikjeden. 

Siden endringen av verdikjeden vil skje gradvis over tid, kreves det at det utvikles en detaljert og godt dokumentert verdikjede beskrivelse for hvert enkelt trinn i endringen av verdikjeden, slik at alle klarer å holde følge med utviklingen og skjønner hva som skal endres nå og hva som kommer til å skje i fremtiden.

Du leser nå artikkelserien: Hybrid-verdikjede

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Bygg den hybride-verdikjeden på systemanalytisk verdiledelseOperasjonalisere og implementere verdikjeden gjennom endringsledelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hybrid-verdikjede
 • Hvordan redde norske SMB bedrifter gjennom en hybrid verdikjede?
 • Start med å ta en situasjonsanalyse som viser alle mulige verdikonfigurasjoner
 • Sentrale spørsmål som må besvares før valg av verdikjede kan foretas
 • Den hybride-verdikjeden må bygge på ett langsiktige mål og strategi
 • Velg en forretningsmodell som passer den hybride-verdikjeden
 • Bygg den hybride-verdikjeden på systemanalytisk verdiledelse
 • Tegn opp og dokumenter din nye hybride-verdikjede
 • Operasjonalisere og implementere verdikjeden gjennom endringsledelse
 • Skriv en ny oppdatert forretningsplan, med delplaner
 • Avvikanalyser, evaluering og korrigering av verdikjeden
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.