Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er et prosjektmandat?

Et prosjektmandat er en oppdragsbeskrivelse prosjekteieren utvikler til prosjektansvarlig, og er et:

“skriftlig dokument som forteller hvilke rammebetingelser og mandat et prosjektet har”.

Prosjektmandatet utarbeides på bakgrunn av et problem, et behov, en idé eller på bestilling fra ledelsen eller en kunde.


Formål med prosjektmandatet

Den overordnede hensikten med prosjektmandatet er å gi en tydelig beskrivelse og definisjon av arbeidet som ønskes igangsatt, samt tydeliggjøre rammebetingelser som gjelder for prosjektet og hvilket resultat som ønskes.

Hvem utarbeider prosjektmandatet?

Ansvaret for utarbeidelse av prosjektmandatet ligger hos den som er ansvarlig for prosjektinitiativet. Normalt er dette prosjekteieren, men ansvaret for å utvikle selve mandatet kan også bli delegert til prosjektansvarlig eller en prosjektleder av prosjekteieren.

Uavhengig av hvem som har skrevet mandatet, må mandatet uansett godkjennes og underskrives av prosjekteier (oppdragsgiver). Er det flere prosjekteiere må eierne bli enige om hvem som skal være oppdragsgiver (prosjekteier).

Når utarbeides prosjektmandatet?

Prosjektmandatet utarbeides i forkant av forprosjekt eller hovedfasen til prosjektet.

Hvem mottar prosjektmandatet?

Prosjektmandatet mottas av prosjektansvarlig som igjen gir prosjektmandatet videre til prosjektlederen når lederen er valgt.

Hva må inngå i et prosjektmandat?

Mandatet bør være kort og omfatte hvorfor prosjektet etableres, mål, krav til prosjektorganisering og fremdrift samt ressursramme. Prosjektmandatet bør inneholde:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.