Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvorfor trenger et nettsted et definert mål?

Klare mål for nettstedet er nødvendig for å:

 • vite hva vi skal oppnå med nettstedet og når målet er nådd.
 • kunne lære av våre suksesser og feil underveis.
 • kunne utvikle et nettsted som er istand til å løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver og/eller effektivisere verdiskapningprosessen.
 • kunne samordne ressursene mot en felles kurs mot noe.

Hva er vanlige mål for et nettsted?

Målsetningen til et nettsted er normalt knyttet til et ønske om å:

 1. Effektivisere verdiskapningprosessen og/eller skape nye kundeverdier.
 2. Løse definerte kommunikasjonsoppgaver.

Frem til rundt 2005 etablerte de fleste bedrifter nettsider som en erstatning for tradisjonelle annonser, flyers og brosjyrer for å løse elimentære kommunikasjonsoppgaver i virksomhetens kommunikasjonstrategi. F.eks.:

 • Fortelle om virksomhetens eksistens og kjernetilbud
 • Vise vei til verditilbudet og virksomheten (kontaktinformasjon, kart m.m.)
 • Presentere kjernebudskapet til virksomhetens viktigste produkter og tjenester
 • Informere om produktnyheter, tilbud og kampanjer
 • Minne kundene om ovennevnte forhold

For virksomheter som fortsatt har en rendyrket tradisjonell verdikonfigurasjon, er disse kommunikasjonsoppgaver fortsatt de viktigste oppgavene et nettsted skal dekke. For virksomheter som har gått over til en hybrid-verdikjede eller digital verdikjede er nettstedet blitt selve hjertet i verdiskapningen og markedsføringen av virksomhetens verditilbud.

Målet må knyttes opp mot målgruppen

Skal målet være retningsgivende og motiverende må målet fortelle hvem målet gjelder for. Målet må med andre ord knyttes opp mot målgruppen eller målgruppene vi ønsker å henvende oss til.

Sett gjerne opp målene til de ulike målgruppene i en 2-dimensjonal matrise som vist under. Dette gjør det raskt og enkelt å finne målene som gjelder for de ulike målgruppene.

MålgruppePrimær mål:Sekundær mål:Andre mål:
Potensielle kunder   
Eksisterende kunder   
Investorer   
Presse   

Målene må bygge på en situasjonsanalyse

Siden målsetningen må ses i forhold til virksomhetens situasjon og formål er det umulig å sette opp noen klare målsetninger for nettstedet før vi har en skikkelig situasjonsanalyse som viser:

 • virksomhetens situasjon, markedsmuligheter og rammebetingelser.
 • nettstedets plass i virksomhetens verdiskapningprosess idag og imorgen.
 • hvilke kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor og som kan løses gjennom å utvikle et nettsted.

.. og ses i sammenheng med forretningsplanen

Hvilke mål nettstedet bør prøve å jobbe mot kan ikke bare vurderes ut i fra virksomhetens situasjon. Nettstedets mål må også ses i lys av hvilken forretningsmodell nettstedet har valgt, virksomhetens verdiskapningprosess og hvilken strategi som er mest realistisk å lykkes med for å nå målet. Disse forholdene må derfor vurderes under ett når valg av målsetning for nettstedet skal gjøres.

Krever langsiktig og helhetlig tenkning

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.