Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hvorfor trenger nettstedet et definert mål?

Å utvikle et nettsted uten klare mål for hva vi ønsker å oppnå og en strategi som forteller hvordan dette skal oppnås, blir det samme som å prøve å krysse Grønnland uten kart og kompass. Klare mål er nødvendig for å:

 • vite hva vi skal oppnå med nettstedet, når målet er nådd og for å kunne lære av våre suksesser og feil underveis
 • kunne utvikle et nettsted som er istand til å løse virksomhetsens kommunikasjonsoppgaver og/eller effektivisere verdiskapningprosessen.
 • kunne samordne ressursene mot en felles kurs mot noe.

Hva er vanlige mål for nettsteder?

Generelt kan målsetningen til ett nettsted grupperes i en av to mål-kategorier:

 1. Effektivisere verdiskapningprosessen
 2. Løse definerte kommunikasjonsoppgaver

Generelt kan vi si at målene til et nettsted vil være knyttet til:

 • Hvilke kundeverdier nettstedet skal skape gjennom å ta del i verdiskapningprosessen til virksomheten
 • Hvilke kommunikasjonsoppgaver nettstedet skal løse

Frem til rundt 2005 etablerte de fleste nettsider som en erstatning for tradisjonelle annonser, flyers og brosjyrer for å løse elimentære kommunikasjonsoppgaver i virksomhetens kommunikasjonstrategi. F.eks.:

 • Fortelle om virksomhetens eksistens og kjernetilbud
 • Vise vei til verditilbudet og virksomheten (kontaktinformasjon, kart m.m.)
 • Presentere kjernebudskapet til virksomhetens viktigste produkter og tjenester
 • Informere om produktnyheter, tilbud og kampanjer
 • Minne kundene om ovennevnte forhold

For virksomheter som fortsatt har en rendyrket tradisjonell verdikonfigurasjon, er ovenstående kommunikasjonsoppgaver fortsatt de viktigste oppgavene et nettsted skal dekke.

Motsatt er tilfelle for de virksomhetene som har innsett viktigheten av å integrere moderne informasjonsteknologi som en del av verdikonfigurasjonen for å skape en hybrid-verdikjede. For dem har nettstedet fått en mer sentral rolle i flere av virksomhetens hoved- og støtteaktiviteter, mens det er selve hjertet i virksomheten blant dem som har en rendyrket digital verdikjede

Målene må bygge på en situasjonsanalyse

Siden målsetningen må ses i forhold til hva som er formålet med nettstedet og virksomheten, er det umulig å sette opp noen klare målsetninger for nettstedet før man har en skikkelig situasjonsanalyse som viser:

 • virksomhetens situasjon, markedsmuligheter og rammebetingelser
 • nettstedets plass i virksomhetens verdiskapningprosess idag og imorgen
 • hvilke kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor og som kan løses gjennom å utvikle et nettsted

.. og ses i sammenheng med forretningsplanen

Hvilke mål nettstedet bør prøve å jobbe mot kan ikke bare vurderes ut i fra virksomhetens situasjon. Nettstedets mål må også ses i lys av hvilken forretningsmodell nettstedet har valgt, virksomhetens verdiskapningprosess og hvilken strategi som er mest realistisk å lykkes med for å nå målet. Disse forholdene må derfor vurderes under ett når valg av målsetning for nettstedet skal gjøres.

Krever langsiktig og helhetlig tenkning

Her gjelder det å tenke helhetlig og se på nettstedet som en del av virksomhetens markeds- og salgsapparat, med viktige oppgaver både før, under og etter kjøpet. Det viktigste i denne sammenheng er at målet vi velger for nettstedet er:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.