Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 6 av 26 artikler om Digital markedsføring >> Eget nettsted
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler om Internett
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


BESKYTT DET DU SKAL LEVE AV!

Før var det bygninger og maskiner som gjaldt, nå er ofte de største verdiene knapt synlige. De består ikke av materielle verdier, men av immaterielle.

Det finnes ingen firmaer uten IPR (Intellectual Properties Rights). Alle bedrifter har et firmanavn, altså et varemerke. De fleste bedrifter har også flere andre IPR verdier, i form av domenenavn, opparbeidet kunnskap, avtaletekster, brosjyredesign, visuell/grafisk profil/design og arbeidsprosedyrer. At dette er verdier tenker man kanskje ikke over før man har tapt dem. Det er langt bedre å være føre var, enn å ta tak i IPR-spørsmål den dagen en konkurrent freidig har tatt i bruk et domenenavn eller et design man selv har brukt betydelige ressurser på å lage og markedsføre.

Skaff deg nødvendig IPR kompetanse!

Dessverre er det mange ledere som ikke har fått det med seg at industrielle rettigheter – patenter, retten til varemerker, domener og industridesign – får en stadig større betydning som konkurransevirkemiddel i det stadig mer globaliserte markedet. Over hele verden brukes disse rettighetene i stadig større omfang, ikke bare for å beskytte egne produkter mot kopiering og etterligning, men også offensivt til å erobre og befeste nye markeder.

Spesielt for små og mellomstore bedrifter, som helt ut baserer seg på ett eller et forholdsvis lite spekter av kjerneprodukter, kan mangel på slik kompetanse bli fatal. Ta derfor arbeidet med din IPR-strategi på alvor. Med IPR menes Intellectual Properties Rights, altså intellektuell eiendom eller kapital.

Sikr deg retten til alle viktige domenenavn

På Internett er domenenavnet den viktigste IPR verdien til enhver bedrift. Start derfor med å sikre deg retten til alle domenenavn som er viktig for din virksomhet.

For domenenavn gjelder de samme IPR-relaterte lover og rettsmekanismer som ellers i samfunnet.
Hvis domenet er likt firmanavnet ditt hjelper det litt. Har du navnet godt innarbeidet i brosjyrer, på varer og lignende hjelper det ytterligere. Hvis navnet også er varemerkebeskyttet står du enda sterkere. I hvert fall i Norge. På Internet er det imidlertid kompliserende forhold, siden Internett av natur er så internasjonal.

Den beste IPR-strategien er derfor å kjøpe alle de domenenavnene som er viktig for bedriftens identitet på Internett.

Domenetvister om et .no domene

Når det gjelder .no domener kan man klage saken inn for domeneklagenemnda hvis man mener varemerket er blitt krenket eller misbrukt. Organet som har vært i funksjon siden 2003 tilbyr en rask løsning på hvem som har retten til et .no domene. Vel og merke hvis domenet er registrert etter 1 oktober 2003. Hvis begge parter kan leve med avgjørelsen, blir beslutningen stående. Hvis et domene er registrert før 1 oktober 2003, eller hvis det foreligger en avgjørelse fra Domeneklagenemnda som er uakseptabel for en av partene, må saken bringes inn for domstolen.

Hvilket domene bør du velge til ditt nettsted?

Siden domene er din identitet på Internett, samtidig som domene avgjør hvilken rangering du får i søkemotorene (Google, Bing og Yahoo) og hvor lett det er å huske deg, bør du bruke litt tid på dette.

hva-er-et-domene

Hvilket topp-domene bør du velge?

Start med å velg dine topp-domener, før du går videre og bestemmer deg for selve domene. Med topp-domene menes «etternavnet» til ditt domene. Har du domene onnet.no, så er topp-domene for dette domene .no (se illustrasjonen over).

Alle land har sine egne topp-domener. I Norge er topp-domene .no, mens Sverige bruker .se. I tillegg finnes det en rekke andre internasjonale topp-domener som ikke har noe med geografisk lokalisering av domene. Eksempler på slike topp-domener er .com, .net, .org, .info, .biz, .mobi og .tv.

La målgruppen din avgjøre ditt valg at topp-domene. Hvis målgruppen utelukkende er nordmenn, bør du velge et nasjonalt domene, dvs. et .no domene. Er målgruppen internasjonale eller engelsktalende kunder, bør du velge et internasjonalt domene. Tenk derfor nøye igjennom hvem som vil være din målgruppe i dag og i fremtiden.

Nasjonale topp-domener for nasjonale målgrupper

Hvis målgruppen din utelukkende er nordmenn bør du velge et .no domene som topp-domene, mens .dk er det rette valget hvis dansker er din målgruppe. Hvorfor? Jo, fordi nordmenn flest vet at .no er en forkortelse for «Norway» og nordmenn flest stoler mer på .no nettsteder enn andre topp-domener. Dette skyldes at nordmenn vet at det kun er norske selskaper med et organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene som kan skaffe seg et slikt topp-domene, samtidig som de vet at dette er norske nettsteder med norsk tekst som ikke holder til i et annet land.

Dessuten gir .no nettsteder en høyere rangering i SERP (Search Engine Result Page) enn andre topp-domener hvis vedkommende som søker i Google søker på norsk, er fysisk plassert i Norge og/eller har en datamaskin som er satt opp på norsk. Det viser en rekke undersøkelser og bekreftes av Google.

Internasjonale topp-domener for flernasjonale og internasjonale målgrupper

Internasjonale topp-domener er valget for alle som har flernasjonale målgrupper eller som utelukkende ønsker å nå internasjonale målgrupper. Det vil si målgrupper som forventer og aksepterer engelskspråklige nettsider.

Med internasjonale domener menes topp-domener (gTLD) som f.eks. .com, .net, .org, .info, .biz, .mobi og .asia. Dette er domener som ikke har noen geografiske begrensinger. Normalt er dette domener alle kan registrere, uavhengig alder, bosted eller om man er privatperson, skole eller et firma. Reglene for disse topp-domenene er de samme, med noen unntak.

Internasjonale topp-domener med engelsk tekst kommer normalt høyere opp i søkeresultatene enn nasjonale topp-domener. Disse domenene er derfor valget for alle som har en internasjonal eller flernasjonal målgruppe.

Blant disse domenene er det imidlertid også store forskjeller. Enkelte topp-domener som f.eks. .mil som er det amerikanske forsvarets topp-domene, .gov som er de amerikanske myndighetene og .edu som er forbeholdt godkjente universiteter og utdanningsinstitusjoner gir en vesentlig høyere rangering i SERP enn noen andre topp-domener. Problemet med disse topp-domenene er at det er svært vanskelig å skaffe seg et av dem, men har du muligheten så er dette det rette valget.

Blant de frie internasjonale topp-domenene er det også store forskjeller. Google vektlegger i dag .org domener høyere enn .com. .net, .info og .biz for å gi de frivillige organisasjonene som bruker dem kredit. Selv om .org opprinnelig var myntet på frivillige organisasjoner, kan alle registrere et .org domene. Mange har derfor begynt å utnytte denne muligheten i sin domene strategi.

Lavest rangering i SERP gir .info og .biz domener, da disse domenene har vært misbrukt mye av «dårlige naboer». Dvs. spammere, hackere o.l. .com og .net gir en nøytral vekting. Det vil si over .ingo og .biz, men under .org.

Nasjonale og internasjonale nettsteder

Har virksomheten både norske og engelske sider, anbefaler jeg at du bruker .no som hoved-domene for de norske sidene og .org som hoved-domene for de engelske. Her er det imidlertid mange hensyn å ta. For nærmere informasjon anbefaler vi at du leser følgende artikkel i min SEO-skole:

Hvor mange topp-domener trenger du?

For å unngå at andre skal sko seg på din goodwill eller komme høyt opp i søkemotorene på de nøkkelordene som er viktig for din virksomhet, bør du sikre deg alle viktige topp-domene variantene av ditt domenenavn. Å kjøpe et domenenavn koster i dag svært lite, i forhold til det tapet du kan få ved at andre sikrer seg viktige domenenavn for din virksomhet.

Trusselen er at de kan finne på å sette dem opp med peking til sin egen side eller optimalisert med negativt innhold om din virksomhet. Hvis eieren av disse domene er en konkurrent, kan dette være en reell trussel som må tas på alvor. For å unngå dette, vil mange selskaper kjøpe opp eget navn med alle tenkelige endelser. Dette er ofte ikke nødvendig.

Her er hovedreglene:

 • Kjøp eget navn med alle nasjonale endelser der du nå har virksomhet, eller der du antar at du vil ha virksomhet i løpet av kommende 10-15 år. Øvrige lands domener behøver du ikke å kjøpe.
 • Kjøp .org varianten hvis du ikke allerede har domene og det er ledig. De rangerer høyere enn andre internasjonale domener. Er du en organisasjon er .org et must.
 • Ikke bare parker domenene, men pek dem inn til relevant informasjon på din hovedside. Husk å bruke 301-redirect.
 • Ikke kjøp domene på ikke-nasjonale toppdomener som .biz, .tv eller .as. Nettsteder på disse toppdomenene rangeres ikke godt på Google og andre søkemotorer, fordi så mange useriøse sider bor der.

Sjekk at du oppfyller søkekriteriene for de gTLD du ønsker som topp-domene

Ulike topp-domener stiller ulike krav til søkerorganisasjonen. Internasjonale domener som .mil, .gov og .edu stiller meget spesielle og strenge krav til søkerorganisasjonen, det samme gjelder tildels .no og .eu domener som er aktuelle for mange norske nettsteder.

 • Hvilke domene regler gjelder?

 Hvilket domene bør jeg velge til topp-domene?

Nå som du har valgt hvilket topp-domene du ønsker å gå for, gjenstår den vansligste jobben, nemlig å velge hvilket domenenavn man ønsker å knytte til det valgt domene. Foruten at domene må være ledig, gjelder følgende råd når du skal velge domenenavnet til ditt topp-domene.

Firmanavn som domenenavn

De fleste firmaer velger sitt firmanavn (f.eks. onnet.no) eller en forkortelse av det som sitt hoved domene (f.eks. sas.no). Dette for å skape en gjenkjennelses effekt i forhold til tidligere investert markedsinnsats og for at nettsidene skal støtte opp under selskapets øvrige kommunikasjons virkemidler. Hvis du i dag markedsfører selskapets firmanavn eller en forkortelse av det, er firmanavnet eller denne forkortelsen det rette domenet for deg. til den gTLD du har valgt å gå for.

Produkter og tjenester (varemerker)

Ettersom de fleste bedrifter lever av å selge produkter og tjenester som markedsføres under andre navn enn selskapets firmanavn (f.eks. «Solo», «Farris»og «japp»), bør man samtidig sikre seg rettighetene til alle de domenenavn som er egnet til å beskrive og/eller identifisere disse produktene og tjenestene (varemerkene) på Internett.

Registrer alle dine varemerker og merkevarer, samtidig som du registrerer firmanavnet. Varemerke/merkevare domenene har stor verdi for alle som leter etter dine varemerker i søkemotorene eller gjennom tipping av domenenavn. Leter du etter hjemmesidene til Ferrari, er det nærliggende å tro at du vil finne på å skrive www.ferrari.com eller www.ferrari.no og ikke navnet på firmaet som eier Ferrari.

Du kan registrere inntil 100 .no domenenavn på ditt firmanavn, mens det ikke finnes noen restriksjoner for internasjonale domenenavn eller andre nasjonale domener.

Nøkkelord/søkeord

Registrer også alle ledige nøkkelord for din virksomhet. Med nøkkelord menes ord og uttrykk folk vil finne på å søke etter i Google og de andre søkemotorene når de leter etter noe du har å tilby dem.

Google og de andre søkeordene vektlegger domenenavnet høyere enn noe annet. Domenenavnet er derfor viktig for å komme høyest mulig opp i søkemotorenes søkeresultat. Selger du klokker eller er en gullsmed, er det få domener som er mer egnet enn klokker.com og klokker.no for en klokkeselger og gullsmed.no og gullsmed.com for gullsmeden. Domenenene er lette å huske og beskriver hva du holder på med. Sjekk alle naturlige assosiasjoner til ditt virksomhetsfelt og registrer alle ledige domenenavn. Tenk i denne sammeheng på hvilke ord og uttrykk søkerne på Internett vil søke på for å finne det du har å tilby. Driver du f.eks. med bilutleie, gjelder det å sikre seg domenene bilutleie.no, bil-utleie.no, leiebil.no, leiebiler.no, utleie-bil.no og lignende søkeord som kan være viktige.

Hvilket domene du benytter som hoveddomene og hvem som blir tilleggsdomener som beskriver ulike deler av virksomheten er avhengig av virksomhetens art og markedsstrategi.

Nordiske tegn og spesialtegn

Hver forsiktig med bruk av domener med nordiske tegn. Det vil si domener som inneholder bokstavene æ, ø eller å. Slike bokstaver kan ikke brukes i epostadresser, og kun nettlesere med norsk tegnsett kan slå opp domenenavn med nordiske tegn. Velger du et domene med æ, ø eller å i navnet, bør du samtidig bestille et domene uten dette nordiske tegnet, og sette begge domenene opp til å peke til samme side. På den måten får alle brukere som ikke har et norsk tegnsett et alternativ.

Inneholder firmanavnet spesialtegnene _, %, #, «, @ eller &, må også disse byttes ut. Det er kun tillatt å bruke bokstaver, tall og bindestrek (-) i et domenenavn.

Velg et domenenavn med under 12 tegn

Selv om et domenenavn kan bestå av inntil 63 tegn, anbefaler vi ikke dette. Jo lengre domenenavnet er, jo vanskeligere er det å huske og skrive det riktig. Prøv derfor å hold domenenavnet på under 12 tegn. Har du et svært langt firmanavn bør du bruke en forkortelse for det, slik «Scandinavian Airline System» (SAS.no) har gjort. Husk bare at det ikke er mulig å bruke punktum (.) mellom bokstavene og tallene, og at domenenavnet må minst bestå av to tegn. Det ideelle er mellom 2-8 tegn.

Hver forsiktig med tallerstatninger

Gå ikke i fristelsen for å bruke tall eller bokstaver som erstatning for ord. Firmaet «To You From Us AS» valgte f.eks. domenenavnet «2UFU.no». Selv om dette er et kort domenenavn, er det også et dårlig domenenavn. Hvis du hører dette domenenavnet på radioen og prøver deretter å skrive det i nettleseren din, hvor mange tror du klarer å skrive det riktig. Mindre enn 10%. Resten skriver «toyoufromus.no», «to-you-from-us.no» eller en eller annen kombinasjon. Resultatet for dette firmaet ble at de måtte kjøpe opp alle variantene av dette domenenavnet og peke alle disse variantene til domenenavnet «2ufu.no». Dette er selvfølgelig fult mulig men koster unødvendig med penger og forutsetter at alle disse variantene er ledige, noe som sjelden er tilfellet.

Unngå forveksling og feilstavelser

Unngå at andre prøver å sko seg på ditt navn og rykte. Registrer derfor alle domenenavn som er forveksling lik ditt domenenavn, så unngår du at noen kan prøve å gjøre dette.

Registrer samtidig alle forskjellige stavemåter av ditt domenenavn. Spesielt viktig er dette hvis du har et sammensatt ord, da trenger du gjerne et domenenavn med bindestrek og et uten. Til slutt må du ikke glemme å registrer de vanligste skrivefeilene av ditt domenenavn. F.eks. har OnNet AS domenet onnet.no som sitt hoveddomene, men for å unngå feilskrift har vi også domenene onnett.no og on-net.no.

Unngå forbudte domener

Noen domenenavn kan ikke registreres. Reglene for hvilke varierer fra gTLD til gTLD. For .no domener har Norid laget en liste over forbudte .no domener. Les listen og sørg for at du ikke ender opp med å prøve å registrere et forbudt domene.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> Eget nettsted

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Internettplan for virksomhetens nettstedHvilke kommunikasjonsoppgaver skal nettstedet løse? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Eget nettsted: Før du starter utviklingen
 • Hvor lønnsomme er nettsidene dine?
 • Sett klare mål og definer målgruppen
 • Start med en situasjonsanalyse før du lager Internett planen
 • Internettplan for virksomhetens nettsted
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal nettstedet løse?
 • Nettstedets plass i virkemiddelstrategien
 • Nettstedets plass og funksjon i verdikjeden
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Logistikk og produksjonsprosessen
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Salg og markedsføring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Kundeservice og oppfølging
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Rekruttering
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Opplæring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Innkjøp
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Presse og investor informasjon
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Trade promotion
 • Bedriftsblogg
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Styring, rapportering og administrasjon
 • Nettstedets oppgave- og innholdstrategi
 • Utformingstrategi : Retningslinjer for nettstedets visuelle utforming og utseende
 • Teknologisk strategi : Valg av publiseringsløsning og plattform
 • SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer
 • Kontroll og evaluering av Internett planen og nettstedet
 • Utvikling og implementering av nettstedet i virksomhetens verdikonfigurasjon
 • Unngå de kjente feilene når nettsidene skal utformes!
 • Du leser nå artikkelserien: Internett

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << DomeneDNS (navnetjenere) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Internetts hitorie
 • Hvordan fungerer Internett?
 • TCP/IP
 • Rutere og rutingtabell
 • Internettlinje – ISP (Internet Service Provider)
 • Domene
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • DNS (navnetjenere)
 • Sonefil
 • Webserver
 • VPS (Virtual Private Server)
 • Nettside/nettsted
 • HTML (HyperText Markup Language)
 • Hva er Web 2.0?
 • Publiseringsløsning
 • File Transfer Protocol (FTP)
 • Søkemotor
 • E-post
 • Sosiale medier
 • E-handel (elektronisk handel)