Domene og webhotell fra OnNet.no

BESKYTT DET DU SKAL LEVE AV!

Før var det bygninger og maskiner som gjaldt, nå er ofte de største verdiene knapt synlige. De består ikke av materielle verdier, men av immaterielle.

Det finnes ingen firmaer uten IPR (Intellectual Properties Rights). Alle bedrifter har et firmanavn, altså et varemerke. De fleste bedrifter har også flere andre IPR verdier, i form av domenenavn, opparbeidet kunnskap, avtaletekster, brosjyredesign, visuell/grafisk profil/design og arbeidsprosedyrer. At dette er verdier tenker man kanskje ikke over før man har tapt dem. Det er langt bedre å være føre var, enn å ta tak i IPR-spørsmål den dagen en konkurrent freidig har tatt i bruk et domenenavn eller et design man selv har brukt betydelige ressurser på å lage og markedsføre.

Skaff deg nødvendig IPR kompetanse!

Dessverre er det mange ledere som ikke har fått det med seg at industrielle rettigheter – patenter, retten til varemerker, domener og industridesign – får en stadig større betydning som konkurransevirkemiddel i det stadig mer globaliserte markedet. Over hele verden brukes disse rettighetene i stadig større omfang, ikke bare for å beskytte egne produkter mot kopiering og etterligning, men også offensivt til å erobre og befeste nye markeder.

Spesielt for små og mellomstore bedrifter, som helt ut baserer seg på ett eller et forholdsvis lite spekter av kjerneprodukter, kan mangel på slik kompetanse bli fatal. Ta derfor arbeidet med din IPR-strategi på alvor. Med IPR menes Intellectual Properties Rights, altså intellektuell eiendom eller kapital.

Sikr deg retten til alle viktige domenenavn

På Internett er domenenavnet den viktigste IPR verdien til enhver bedrift. Start derfor med å sikre deg retten til alle domenenavn som er viktig for din virksomhet.

For domenenavn gjelder de samme IPR-relaterte lover og rettsmekanismer som ellers i samfunnet.
Hvis domenet er likt firmanavnet ditt hjelper det litt. Har du navnet godt innarbeidet i brosjyrer, på varer og lignende hjelper det ytterligere. Hvis navnet også er varemerkebeskyttet står du enda sterkere. I hvert fall i Norge. På Internet er det imidlertid kompliserende forhold, siden Internett av natur er så internasjonal.

Den beste IPR-strategien er derfor å kjøpe alle de domenenavnene som er viktig for bedriftens identitet på Internett.

Domenetvister om et .no domene

Når det gjelder .no domener kan man klage saken inn for domeneklagenemnda hvis man mener varemerket er blitt krenket eller misbrukt. Organet som har vært i funksjon siden 2003 tilbyr en rask løsning på hvem som har retten til et .no domene. Vel og merke hvis domenet er registrert etter 1 oktober 2003. Hvis begge parter kan leve med avgjørelsen, blir beslutningen stående. Hvis et domene er registrert før 1 oktober 2003, eller hvis det foreligger en avgjørelse fra Domeneklagenemnda som er uakseptabel for en av partene, må saken bringes inn for domstolen.

Hvilket domene bør du velge til ditt nettsted?

Siden domene er din identitet på Internett, samtidig som domene avgjør hvilken rangering du får i søkemotorene (Google, Bing og Yahoo) og hvor lett det er å huske deg, bør du bruke litt tid på dette.

hva-er-et-domene

Hvilket topp-domene bør du velge?

Start med å velg dine topp-domener, før du går videre og bestemmer deg for selve domene. Med topp-domene menes «etternavnet» til ditt domene. Har du domene onnet.no, så er topp-domene for dette domene .no (se illustrasjonen over).

Alle land har sine egne topp-domener. I Norge er topp-domene .no, mens Sverige bruker .se. I tillegg finnes det en rekke andre internasjonale topp-domener som ikke har noe med geografisk lokalisering av domene. Eksempler på slike topp-domener er .com, .net, .org, .info, .biz, .mobi og .tv.

La målgruppen din avgjøre ditt valg at topp-domene. Hvis målgruppen utelukkende er nordmenn, bør du velge et nasjonalt domene, dvs. et .no domene. Er målgruppen internasjonale eller engelsktalende kunder, bør du velge et internasjonalt domene. Tenk derfor nøye igjennom hvem som vil være din målgruppe i dag og i fremtiden.

Nasjonale topp-domener for nasjonale målgrupper

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.