Hermeneutikk

Hermeneutikken er den strake motsetning av positivismen, og er basert på en ren humanistisk vitenskaps forståelse.

Fenomenologi

Fenomenologi er en filosofisk retning som fokuserer på studiet av bevisstheten og opplevelsene slik de fremstår for individet.

Positivisme

Positivisme sier at den eneste gyldige kunnskapen er den som kommer fra empiriske observasjoner og vitenskapelige metoder.

Ontologi

Ontologi er læren om hva som eksisterer, spørsmål om det værende, det som finnes, dvs. hvordan virkeligheten faktisk er.

Epistemologi (erkjennelsesteori)

Epistemologi handler om hva kunnskap er, hvordan vi kan vite noe, hva som rettferdiggjør tro, og hvordan vi kan skille mellom sann og falsk

Paradigme og paradigmebetraktninger

Paradigme er vår holdning til eksisterende kunnskap, og er bygd inn i alt vi gjør. Vi kan si at et paradigme er den dominerende arbeids- og tenkemåten innen en vitenskap i en bestemt periode.

Hermeneutiske spiral

Det er en beskrivelse av fortolkningsprosessen som er i stadig bevegelse mellom forståelse/forforståelse og fortolkning.