Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 4 av 14 artikler om Spørreskjema design

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Det finnes mange ulike former for lukkede (prekodede) spørsmål vi kan bruke i et spørreskjema, og svarene kan måles på flere forskjellige måter. Måten vi velger å måle spørsmålet kaller vi måleskala.

Måleskalaen angir med andre ord hvordan vi har valgt å måle nivåforskjeller ved undersøkelsesvariablene våre.

Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Spørreskjema : Spørsmål og ordbrukFlervalg (multiple choise) spørsmål >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Spørreskjema og spørreskjema design
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørreskjema : Spørsmål og ordbruk
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming